آموزش رنگ کردن ماشین

تیر ۲۰, ۱۳۹۵ 253 می پسندم بدون دیدگاه

توضیحات

سلام تونی هستم از رنگ کاری اتومبیل، کتاب و مطالب بدون هزینه بیشتری برای شما داریم. بعد از زدن رویه به هیچ عنوان دست به بدنه ماشین نزنید. پس واکس زده و روغن را پاک کنید، واکس را پاک کنید، با یک حوله بمالید و با یک حوله دیگر پاک کنید. رویه را زده و دیگر دست به بدنه نزنید. اگر از رنگ اسپری برای رنگ کردن ماشیناستفاده می­کنید بهترین کار این است که رنگ پاش آهسته داشته باشید تا به رنگ  فرصت نشستن و پخش شدن بدهید. برخی اوقات من از سطح متوسط استفاده می­کنم اما آهسته بهترین گزینه است.

مشاغل