درک کلسترول و تری گلیسیرید

تیر ۲۷, ۱۳۹۵ 1022 34 بدون دیدگاه

توضیحات

برای درک کلسترول و تری گلیسیرید اول باید بدانیم از کجا می آید،
در کدام قسمت بدن ذخیره می شود و ما چه نیازی به آن داریم.
کلسترول ار دو راه وارد بدن می شود،
اولین راه مصرف مواد غذایی مثل تخم مرغ، گوشت، دام و طیور، ماهی، غذای دریایی، شیر و دیگر محصولات لبنی است.
دومین راه از داخل خود بدن ما تامین می شود، یعنی کبد آن را تولید می کند.

پزشکی
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-105883731-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');") ?>