آموزش ۳ طرح مانیکور مخصوص

اولین طرحمون کلمه love هست. ناخن انگشت وسطی رو فقط با نقطه های طلایی پر کردم. روی انگشت حلقه ۳ تا خط افقی طلایی سر ناخن کشیدم. روی انگشت کوچک همین کار رو کردم ولی با لاک صورتی. روی انگشت شصت دایره های صورتی نامنظم و غیر صاف کشیدم. روی اون ها رو با خطوط ریزتر صورتی روشن تزئین کردم. با ابزار مخصوص و لاک سبز مثلث های کوچکی شبیه برگ کنار دایره ها کشیدم. برای جلوه بهتر برگ ها، روی اون ها دایره های ریز با سبز روشن گذاشتم. روی انگشت اشاره طرح اصلی که کلمه love هست رو با ماژیک طراحی صورتی می نویسم. اگه این ماژیک رو ندارید می تونید از فرچه لاک یا قلم ریز استفاده کنید اما کنترل این ماژیک از همه راحت تره. این اولین مانیکور ولنتاینی ما بود. طرح دوم رو با صورتی پر رنگ و کمرنگ شروع کنید. روی ۲ ناخنی که با صورتی پر رنگ پوشیده شدن، نقطه های ریز سفید می ذارم. ناخن انگشت حلقه رو با دایره های صورتی پر رنگ می پوشونم و دور اون ها خطوط مشکی نامنظم می کشم. بعد فضای بین دایره ها رو با خطوط c شکل مشکی پر کنید. ناخن بعدی با صورتی روشن رنگ شده، سر ناخن ۳ نوار چسبیده به هم با لاک سفید می کشم که ارتفاع اریبی دارید. روی لاک سفید با صورتی روشن پایه ۳ نوار پهن رو تکرار می کنم ولی ارتفاع کمتری دارن. آخرین لایه دوباره سفیده و از همه کوتاه تره. انگشت کوچک رو با قلب صورتی پر رنگ طراحی می کنم و دور اون رو با قلم ریز تمیز و مرتب می کنم. آخرین طرح ما ترکیب قرمز و سفیده. روی ناخن های قرمز دایره های سفید کنار هم می ذارم، با ابزار ریزتر پایین اون ها رو به یک جهت می کشم و به هم وصل می کنم، توی طرح رو رنگ می کنم. به همین راحتی میشه یک قلب کشید. روی ناخن سفید با ۳ رنگ صورتی روشن، تیره و قرمز دایره هایی می کشم که در نهایت شکل قلب میشن. این ساده ترین طرح ما است.

این ویدئو ها را هم ببینید

طرح مانیکور گل دار صورتی

536 0

طرح مانیکور گل دار صورتی

آموزش مانیکور با لاک و آب

380 0

آموزش مانیکور با لاک و آب

آموزش ۳ طرح ناخن

265 0

آموزش ۳ طرح ناخن

آموزش طرح های مختلف ناخن برای مبتدی ها

232 0

آموزش طرح های مختلف ناخن برای مبتدی ها

آموزش طراحی ناخن با فرچه لاک و خلال دندان

521 0

آموزش طراحی ناخن (قسمت شانزدهم)

155 0

آموزش طراحی ناخن (قسمت شانزدهم)

آموزش طراحی روی ناخن بدون ابزار مانیکور

456 0

آموزش طراحی روی ناخن بدون ابزار مانیکور

آموزش ۳ طرح مانیکور مختلف

184 0

آموزش ۳ طرح مانیکور مختلف

آموزش طراحی زیگزاگی ناخن

175 0

آموزش طراحی زیگزاگی ناخن

آموزش ۱۰ طرح مختلف برای ناخن

302 0

آموزش ۱۰ طرح مختلف برای ناخن

آموزش ۱۰ طرح مختلف ناخن

274 0

آموزش ۱۰ طرح مختلف ناخن

آموزش طرح های تابستانی ناخن

242 0

آموزش طرح های تابستانی ناخن

آموزش ۵ طرح مختلف برای ناخن

358 0

آموزش ۵ طرح مختلف برای ناخن

آموزش طرح های ناخن

222 0

آموزش طرح های ناخن

طراحی ناخن با رنگ بنفش و صورتی

159 0

طراحی ناخن با رنگ بنفش و صورتی

آموزش طراحی ناخن (قسمت ششم)

261 0

آموزش طراحی ناخن (قسمت ششم)

آموزش ۳ طرح ناخن تابستانی

253 0

آموزش ۳ طرح ناخن تابستانی

آموزش طراحی صورتک خندان روی ناخن

287 0

آموزش طراحی صورتک خندان روی ناخن

آموزش طراحی گل و برگ با اکلیل روی ناخن

623 0

آموزش طراحی گل و برگ با اکلیل روی ناخن

آموزش طراحی ناخن با ماژیک مخصوص

277 0

آموزش طراحی ناخن با ماژیک مخصوص