رمز و راز دنیای جواهرات

کمپانی GIN یک مقیاس برای درجه بندی شفافیت تعریف کرده که شامل ۱۱ رده مختلف میشه و از رده بی نقص شروع میشه و همین طور به پایین میاد. الماس ها با یک ذره بین هایی ۱۰ برابر دید عادی دسته بندی می شوند.

این ویدئو ها را هم ببینید

ریاضیات در فوتبال

22 0

ریاضیات در فوتبال

واژگان الکتریکی

20 0

واژگان الکتریکی

قدیمی ترین موجودات زنده در جهان

15 0

قدیمی ترین موجودات زنده در جهان

ملزومات انرژی

29 0

ملزومات انرژی

همه پژوهش ها علمی نتیجه بخش نیستند

20 0

همه پژوهش ها علمی نتیجه بخش نیستند

تاریخچه ساعت

23 0

تاریخچه ساعت

آشنایی با صداها

46 0

آشنایی با صداها

کالری چیست؟؟؟

31 0

کالری چیست؟؟؟

راز و رمزهای باستان شناسی

59 0

راز و رمزهای باستان شناسی

انرژی زمین

45 0

انرژی زمین

شکستن رکورد با دانش فیزیک

31 0

شکستن رکورد با دانش فیزیک

ارتباط فیزیک با جنگ فضایی

36 0

ارتباط فیزیک با جنگ فضایی

تاریخچه اختراعات

25 0

تاریخچه اختراعات

تاریخچه عینک

40 0

تاریخچه عینک

با ابرها آشنا شویم

30 0

با ابرها آشنا شویم

درباره چپ دست ها بیشتر بدانیم…

35 0

درباره چپ دست ها بیشتر بدانیم…

راز نهفته بلندترین درختان زمین

33 0

راز نهفته بلندترین درختان زمین

ریشه باستانی المپیک

26 0

ریشه باستانی المپیک

ریاضیات و پرش های جردن

27 0

ریاضیات و پرش های جردن

ترس از حشرات

36 0

ترس از حشرات