راه اندازی محاسبه گری اینترنتی برای تشخیص سکته قلبی در آینده

در این ويدئو آموزشی شما با راه اندازی محاسبه گری اینترنتی برای تشخیص سکته قلبی در آینده آشنا میشوید.

این ویدئو ها را هم ببینید

ساختمان چشم

154 0

ساختمان چشم

علائم سکته قلبی

308 0

علائم سکته قلبی

داروهای نارسایی قلبی قسمت ۲

201 0

داروهای نارسایی قلبی قسمت ۲

داروهای نارسایی قلبی قسمت ۱

199 0

داروهای نارسایی قلبی قسمت ۱

مقایسه نارسایی چپ و راست قلبی

252 0

مقایسه نارسایی چپ و راست قلبی

آشنایی با نارسایی های قلبی

152 0

آشنایی با نارسایی های قلبی

نارسایی بطن چپ قلب

115 0

نارسایی بطن چپ قلب

توضیح نارسایی های قلبی

96 0

توضیح نارسایی های قلبی

نارسایی قلبی

151 0

نارسایی قلبی

دلایل حمله قلبی

113 0

دلایل حمله قلبی

اقدامات لازم دوره نقاهت حمله قلبی

126 0

اقدامات لازم دوره نقاهت حمله قلبی

تصلب شریان ها

81 0

تصلب شریان ها

کنترل نارسایی احتقانی قلب

78 0

کنترل نارسایی احتقانی قلب

تعریف نارسایی احتقانی قلب

85 0

تعریف نارسایی احتقانی قلب

نارسایی احتقانی قلب

110 0

نارسایی احتقانی قلب

علت سکته قلبی

88 0

علت سکته قلبی

نارسایی قلب

96 0

نارسایی قلب

مغز چیست؟

189 0

مغز چیست؟

کمک های اولیه درس حمله قلبی

164 0

کمک های اولیه درس حمله قلبی