آشنایی با دایناسورها

در این فیلم آموزشی شما با دایناسورها آشنا می شوید.

این ویدئو ها را هم ببینید

حیوانات در زمستان چگونه زندگی میکنند؟

60 0

با عملکرد بینی آشنا شویم

72 0

با عملکرد بینی آشنا شویم

تغذیه مناسب برای کودکان

42 0

تغذیه مناسب برای کودکان

اهمیت کتاب خواندن والدین برای کودکان

49 0

اهمیت کتاب خواندن والدین برای کودکان

گرمای بدن حیوانات آبی و قطبی

35 0

گرمای بدن حیوانات آبی و قطبی

آموزش اسکلت بدن انسان

65 0

آموزش اسکلت بدن انسان

آشنایی با حیوانات تنبل

28 0

آشنایی با حیوانات تنبل

اهمیت پاکیزگی

91 0

اهمیت پاکیزگی

حیوانات و دندان هایشان

96 0

حیوانات و دندان هایشان

با پدیده ماه گرفتگی بیشتر آشنا شویم…

46 0

حقایقی با خفاش های با مزه

45 0

حقایقی با خفاش های با مزه

ستاره های کوتوله

61 0

ستاره های کوتوله

نیرو و علم

75 0

نیرو و علم

کودکان پیش فعال را بیشتر بشناسید

112 0

کودکان پیش فعال را بیشتر بشناسید

آموزش مسواک زدن دندان کودکان

2.88K 0

آموزش مسواک زدن دندان کودکان

نحوه برخورد با خشم کودک

3.67K 0

نحوه برخورد با خشم کودک

مقابله با دندان خارجی کودک

2.64K 0

مقابله با دندان خارجی کودک

عادات غذایی سالم برای کودکان ۲ ساله

2.53K 0

عادات غذایی سالم برای کودکان ۲ ساله

۵ دلیل اصلی بیدار شدن کودک در شب

3.60K 0

۵ دلیل اصلی بیدار شدن کودک در شب

نحوه استفاده از حامل نوزاد

2.46K 0

نحوه استفاده از حامل نوزاد