با عملکرد بینی آشنا شویم

در این فیلم آموزشی شما با عملکرد بینی آشنا می شوید.

این ویدئو ها را هم ببینید

حیوانات در زمستان چگونه زندگی میکنند؟

182 0

آشنایی با دایناسورها

199 0

آشنایی با دایناسورها

گرمای بدن حیوانات آبی و قطبی

83 0

گرمای بدن حیوانات آبی و قطبی

آموزش اسکلت بدن انسان

411 0

آموزش اسکلت بدن انسان

آشنایی با حیوانات تنبل

75 0

آشنایی با حیوانات تنبل

اهمیت پاکیزگی

154 0

اهمیت پاکیزگی

حیوانات و دندان هایشان

176 0

حیوانات و دندان هایشان

با پدیده ماه گرفتگی بیشتر آشنا شویم…

130 0

با پدیده ماه گرفتگی بیشتر آشنا شویم…

حقایقی با خفاش های با مزه

95 0

حقایقی با خفاش های با مزه

ستاره های کوتوله

117 0

ستاره های کوتوله

نیرو و علم

128 0

نیرو و علم

نحوه برخورد با خشم کودک

3.73K 0

نحوه برخورد با خشم کودک

مقابله با دندان خارجی کودک

2.69K 0

مقابله با دندان خارجی کودک

عادات غذایی سالم برای کودکان ۲ ساله

2.59K 0

عادات غذایی سالم برای کودکان ۲ ساله

۵ دلیل اصلی بیدار شدن کودک در شب

3.69K 0

۵ دلیل اصلی بیدار شدن کودک در شب

نحوه استفاده از حامل نوزاد

2.51K 0

نحوه استفاده از حامل نوزاد

آموزش کمک های اولیه برای خونریزی بینی

2.63K 0

کمک های اولیه زمان تب کردن کودک

2.16K 0

کمک های اولیه زمان تب کردن کودک

کمک های اولیه هنگام حمله آسم کودک

2.59K 0

کمک های اولیه هنگام حمله آسم کودک