با عملکرد بینی آشنا شویم

در این فیلم آموزشی شما با عملکرد بینی آشنا می شوید.

این ویدئو ها را هم ببینید

حیوانات در زمستان چگونه زندگی میکنند؟

248 0

آشنایی با دایناسورها

254 0

آشنایی با دایناسورها

گرمای بدن حیوانات آبی و قطبی

124 0

گرمای بدن حیوانات آبی و قطبی

اسکلت بدن انسان

526 0

اسکلت بدن انسان

آشنایی با حیوانات تنبل

109 0

آشنایی با حیوانات تنبل

اهمیت پاکیزگی

183 0

اهمیت پاکیزگی

حیوانات و دندان هایشان

199 0

حیوانات و دندان هایشان

با پدیده ماه گرفتگی بیشتر آشنا شویم…

159 0

با پدیده ماه گرفتگی بیشتر آشنا شویم…

حقایقی با خفاش های با مزه

115 0

حقایقی با خفاش های با مزه

ستاره های کوتوله

152 0

ستاره های کوتوله

نیرو و علم

165 0

نیرو و علم

نحوه برخورد با خشم کودک

3.75K 0

نحوه برخورد با خشم کودک

مقابله با دندان خارجی کودک

2.72K 0

مقابله با دندان خارجی کودک

عادات غذایی سالم برای کودکان ۲ ساله

2.63K 0

عادات غذایی سالم برای کودکان ۲ ساله

۵ دلیل اصلی بیدار شدن کودک در شب

3.74K 0

۵ دلیل اصلی بیدار شدن کودک در شب

نحوه استفاده از حامل نوزاد

2.54K 0

نحوه استفاده از حامل نوزاد

آموزش کمک های اولیه برای خونریزی بینی

2.67K 0

کمک های اولیه زمان تب کردن کودک

2.19K 0

کمک های اولیه زمان تب کردن کودک

کمک های اولیه هنگام حمله آسم کودک

2.64K 0

کمک های اولیه هنگام حمله آسم کودک