بازی شطرنج قسمت ۲

در اين فيلم آموزشي شما با بازی شطرنج آشنا مي شويد.

این ویدئو ها را هم ببینید

بازی شطرنج قسمت ۱

350 0

بازی شطرنج قسمت ۱

آموزش شطرنج با روش جفتگیری Blackburne

1.22K 0

آموزش شطرنج با روش جفتگیری Blackburne

شطرنج با روش مانور کیش بلک برن

781 0

شطرنج با روش مانور کیش بلک برن

آموزش کیش خفه در شطرنج

1.01K 0

آموزش کیش خفه در شطرنج

آموزش درک ترکیبات شطرنج

1.00K 0

آموزش درک ترکیبات شطرنج

آموزش رسیدن به کیش و مات در ۲ حرکت

3.41K 0

آموزش رسیدن به کیش و مات در ۲ حرکت

آموزش مقایسه تسخیر مهره با کیش و مات کردن

793 0

اصول بازی ایتالیایی در شطرنج

1.83K 0

اصول بازی ایتالیایی در شطرنج

ده حرکت طلایی در شطرنج

1.13K 0

ده حرکت طلایی در شطرنج

سه راه فرار از مخمصه در شطرنج

585 0

سه راه فرار از مخمصه در شطرنج

استراتژی آموزش شطرنج

506 0

استراتژی آموزش شطرنج