بازی شطرنج قسمت ۲

در اين فيلم آموزشي شما با بازی شطرنج آشنا مي شويد.

این ویدئو ها را هم ببینید

بازی شطرنج قسمت ۱

50 0

بازی شطرنج قسمت ۱

آموزش شطرنج با روش جفتگیری Blackburne

548 0

آموزش شطرنج با روش جفتگیری Blackburne

شطرنج با روش مانور کیش بلک برن

362 0

شطرنج با روش مانور کیش بلک برن

آموزش کیش خفه در شطرنج

476 0

آموزش کیش خفه در شطرنج

آموزش درک ترکیبات شطرنج

535 0

آموزش درک ترکیبات شطرنج

آموزش رسیدن به کیش و مات در ۲ حرکت

1.05K 0

آموزش رسیدن به کیش و مات در ۲ حرکت

آموزش مقایسه تسخیر مهره با کیش و مات کردن

403 0

اصول بازی ایتالیایی در شطرنج

727 0

اصول بازی ایتالیایی در شطرنج

ده حرکت طلایی در شطرنج

475 0

ده حرکت طلایی در شطرنج

سه راه فرار از مخمصه در شطرنج

251 0

سه راه فرار از مخمصه در شطرنج

استراتژی آموزش شطرنج

229 0

استراتژی آموزش شطرنج