آموزش تنیس روی میز

پینگ پنگ یا همان تنیس روی میز، ورزشی انفرادی ومهیج است . عنوان پینگ پنگ به دلیل صدای ایجاد شده از برخورد توپ با میز و راکت با پوست بره تو خالی که در آن زمان متداول بود به ثبت رسید. در این فیلم آموزشی به آموزش این ورزش مهیج و قدیمی می‌پردازیم.

 

 

 

 

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش تنیس روی میز (سرویس پاندول)

258 0

آموزش تنیس روی میز (سرویس پاندول)

تنیس روی میز (سرویس پاندول پشت دست)

176 0

تنیس روی میز (سرویس پاندول پشت دست)

آموزش ارتقای ضربه جلودست در تنیس روی میز

508 0

آموزش ضربه مصنوعی در تنیس روی میز

661 0

آموزش ضربه مصنوعی در تنیس روی میز

آموزش حرکات پا و بدن در پینگ پونگ

711 0

آموزش حرکات پا و بدن در پینگ پونگ

فیلم آموزش زاویه حرکت چرخشی جلو در پینگ پنگ

1.78K 0