آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی

در این فیلم آموزشی خواهید آموخت که چگونه به سادگی با یک کاردک کوچک رنگ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده و رنگ های جدید و پرکاربرد را خلق کنید. شما می توانید با استفاده از این ترکیب رنگ ها که با کاردک نقاشی انجام می شود طرح های زیبایی خلق کنید.

دسته:

هنر

برچسب:

,

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۳

2 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۳

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۲

95 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از پارچ سفالی

67 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۵

66 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۴

74 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۳

60 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس

67 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۲

54 0

آموزش نقاشی چشم انداز ها با رنگ اکریلیک

61 0

آموزش نقاشی درس نقاشی چشم انداز برای کودکان

308 0

آموزش نقاشی درس آشنایی با رنگ ها برای کودکان

204 0

آموزش نقاشی درس نقاشی یک ساحل برای کودکان

189 0

آموزش نقاشی درس یادگیری رنگ برای کودکان

145 0

آموزش نقاشی

144 0

آموزش نقاشی

آموزش نقاشی با آبرنگ

661 0

آموزش نقاشی با آبرنگ