آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی

در این فیلم آموزشی خواهید آموخت که چگونه به سادگی با یک کاردک کوچک رنگ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده و رنگ های جدید و پرکاربرد را خلق کنید. شما می توانید با استفاده از این ترکیب رنگ ها که با کاردک نقاشی انجام می شود طرح های زیبایی خلق کنید.

دسته:

هنر

برچسب:

,

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۳

63 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۳

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۲

142 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از پارچ سفالی درس ۳

102 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از پارچ سفالی

86 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۵

93 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۴

99 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۳

89 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس

94 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۲

87 0

آموزش نقاشی چشم انداز ها با رنگ اکریلیک

97 0

آموزش نقاشی درس نقاشی چشم انداز برای کودکان

398 0

آموزش نقاشی درس آشنایی با رنگ ها برای کودکان

260 0

آموزش نقاشی درس نقاشی یک ساحل برای کودکان

252 0

آموزش نقاشی درس یادگیری رنگ برای کودکان

201 0

آموزش نقاشی

181 0

آموزش نقاشی

آموزش نقاشی با آبرنگ

896 0

آموزش نقاشی با آبرنگ