آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس

در این فیلم آموزشی چگونگی ایجاد تصویری زیبا و بسیار زنده از گیلاسبا استفاده از رنگ آلکریکبر روی بوم نقاشی را خواهید آموخت. این مجموعه ویدیویی شامل اسرار ترکیب رنگ‌ها و انتخاب بهترین قلم برای بهترین نقاشی است که در آن تکنیک های نقاشی کلاسیک با رنگ اکلریک را آموزش خواهید دید.

دسته:

هنر

برچسب:

,

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۳

4 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۳

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۲

95 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از پارچ سفالی

67 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۵

66 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۴

74 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۳

61 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۲

54 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی

55 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی

آموزش نقاشی چشم انداز ها با رنگ اکریلیک

62 0

آموزش نقاشی درس نقاشی چشم انداز برای کودکان

310 0

آموزش نقاشی درس آشنایی با رنگ ها برای کودکان

204 0

آموزش نقاشی درس نقاشی یک ساحل برای کودکان

189 0

آموزش نقاشی درس یادگیری رنگ برای کودکان

145 0

آموزش نقاشی

145 0

آموزش نقاشی

آموزش نقاشی با آبرنگ

662 0

آموزش نقاشی با آبرنگ