آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس

در این فیلم آموزشی چگونگی ایجاد تصویری زیبا و بسیار زنده از گیلاسبا استفاده از رنگ آلکریکبر روی بوم نقاشی را خواهید آموخت. این مجموعه ویدیویی شامل اسرار ترکیب رنگ‌ها و انتخاب بهترین قلم برای بهترین نقاشی است که در آن تکنیک های نقاشی کلاسیک با رنگ اکلریک را آموزش خواهید دید.

دسته:

هنر

برچسب:

,

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۲

30 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از پارچ سفالی

17 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۵

22 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۴

10 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۳

15 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۲

12 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی

13 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی

آموزش نقاشی چشم انداز ها با رنگ اکریلیک

13 0

آموزش نقاشی درس نقاشی چشم انداز برای کودکان

114 0

آموزش نقاشی درس آشنایی با رنگ ها برای کودکان

100 0

آموزش نقاشی درس نقاشی یک ساحل برای کودکان

67 0

آموزش نقاشی درس یادگیری رنگ برای کودکان

49 0

آموزش نقاشی

85 0

آموزش نقاشی

آموزش نقاشی با آبرنگ

189 0

آموزش نقاشی با آبرنگ

آموزش کشیدن گل و گیاه باغی

199 0

آموزش کشیدن گل و گیاه باغی