آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس

در این فیلم آموزشی چگونگی ایجاد تصویری زیبا و بسیار زنده از گیلاسبا استفاده از رنگ آلکریکبر روی بوم نقاشی را خواهید آموخت. این مجموعه ویدیویی شامل اسرار ترکیب رنگ‌ها و انتخاب بهترین قلم برای بهترین نقاشی است که در آن تکنیک های نقاشی کلاسیک با رنگ اکلریک را آموزش خواهید دید.

دسته:

هنر

برچسب:

,

این ویدئو ها را هم ببینید

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۳

63 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۳

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۲

142 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از پارچ سفالی درس ۳

102 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از پارچ سفالی

86 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۵

94 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۴

100 0

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۳

89 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۲

87 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی

79 0

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی

آموزش نقاشی چشم انداز ها با رنگ اکریلیک

97 0

آموزش نقاشی درس نقاشی چشم انداز برای کودکان

398 0

آموزش نقاشی درس آشنایی با رنگ ها برای کودکان

260 0

آموزش نقاشی درس نقاشی یک ساحل برای کودکان

252 0

آموزش نقاشی درس یادگیری رنگ برای کودکان

201 0

آموزش نقاشی

181 0

آموزش نقاشی

آموزش نقاشی با آبرنگ

896 0

آموزش نقاشی با آبرنگ