دانستنیها

تمام ویدئو ها : 135  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
00:48
توضیح دادن زلزله برای کودکان

daneshyar

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

449

در این فیلم آموزشی شما با زمین لرزه آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:12
حقایق زلزله

daneshyar

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

361

در این فیلم آموزشی شما با زمین لرزه آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:30
آتشفشان و زلزله

daneshyar

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

455

در این فیلم آموزشی شما با زمین لرزه آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
سونامی و زلزله

daneshyar

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

391

در این فیلم آموزشی شما با زمین لرزه آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
04:40
عواملی که باعث زمین لرزه میشه

daneshyar

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

391

در این فیلم آموزشی شما با زمین لرزه آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
07:28
تکتونیک صفحه ای و زلزله

daneshyar

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

284

در این فیلم آموزشی شما با زمین لرزه آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
05:19
آشنایی با زمین لرزه

daneshyar

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

461

در این فیلم آموزشی شما با زمین لرزه آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
04:07
سنگ های قیمتی ۲۰۱۵

daneshyar

فروردین ۳, ۱۳۹۶

2715

در این فیلم آموزشی شما با سنگ قیمتی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
07:55
کمیاب ترین سنگ های قیمتی و مواد معدنی

daneshyar

فروردین ۳, ۱۳۹۶

809

در این فیلم آموزشی شما با آموزش سنگ قیمتی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
07:58
آشنایی با ۶ سنگ قیمتی یافت شده

daneshyar

فروردین ۳, ۱۳۹۶

5305

در این فیلم آموزشی شما با آموزش سنگ قیمتی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
4
بهترین راه برای تمیز کردن عینک

daneshyar

بهمن ۲۱, ۱۳۹۵

64

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش تعمیر عینک آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
8
حیات بی نهایت با عدد پی

daneshyar

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵

102

برای اندازه گیری محیط دایزه باید از عدد پی استفاده کنیم. نسبت محیط بر قطر همواره یک عدد ثابت است بدون توجه به اینکه دایره بزرگ و یا کوچک باشد. عدد

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر