درسی

تمام ویدئو ها : 48  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
03:17
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۵

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

460

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:11
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۴

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

271

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:49
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۳

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

289

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:01
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۱

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

319

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:24
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۲

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

252

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:52
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۰

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

272

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
05:50
خواندن نت موسیقی قسمت ۹

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

282

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:38
خواندن نت موسیقی قسمت ۸

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

316

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:16
خواندن نت موسیقی قسمت ۷

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

294

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:26
خواندن نت موسیقی قسمت ۶

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

161

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:17
خواندن نت موسیقی قسمت ۵

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

158

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:18
خواندن نت موسیقی قسمت ۴

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

287

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر