درسی

تمام ویدئو ها : 48  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
03:17
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۵

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

502

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:11
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۴

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

309

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:49
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۳

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

335

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:01
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۱

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

358

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:24
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۲

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

290

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:52
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۰

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

308

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
05:50
خواندن نت موسیقی قسمت ۹

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

320

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:38
خواندن نت موسیقی قسمت ۸

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

355

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:16
خواندن نت موسیقی قسمت ۷

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

337

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:26
خواندن نت موسیقی قسمت ۶

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

197

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:17
خواندن نت موسیقی قسمت ۵

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

199

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:18
خواندن نت موسیقی قسمت ۴

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

324

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر