زیست شناسی

تمام ویدئو ها : 19  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
02:11
آموزش باغبانی درس چگونگی کاشت سبزیجات در گلخانه

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

388

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:34
آموزش باغبانی درس چگونگی رشد بهترین سبزیجات

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

275

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:44
آموزش باغبانی درس چگونگی رشد گیاهان آلی

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

215

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
7
02:52
آموزش باغبانی درس چگونگی رشد سبزیجات وارونه

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

650

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
05:47
آموزش باغبانی درس کاشت سبزیجات در آب

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

277

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
8
05:02
آموزش باغبانی درس چگونگی رشد سبزیجات

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

331

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:19
آموزش باغبانی چگونگی رشد سبزیجات در گلخانه

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

321

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:21
آموزش باغبانی درس کاشت سبزیجات

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

229

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
04:00
شناخت زمان با گیاهان

daneshyar

مهر ۱۹, ۱۳۹۵

189

در این ويدئو آموزشی شما با شناخت زمان با گیاهان آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:25
زیست شناس ، عاشق زندگی

daneshyar

مهر ۱۷, ۱۳۹۵

275

در این فیلم آموزشی شما با زیست شناسی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
1
05:17
کشنده ترین موجود طبیعت

daneshyar

مهر ۱۷, ۱۳۹۵

58

در این فیلم آموزشی شما با کشنده ترین موجود طبیعت آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
6
آموزش کاشت درخت خرما

amoozegar

شهریور ۱۰, ۱۳۹۵

203

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر