ویدئوهای ویژه

زیست شناسی

تمام ویدئو ها : 19  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
13
02:11
آموزش باغبانی درس چگونگی کاشت سبزیجات در گلخانه

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

185

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
15
03:34
آموزش باغبانی درس چگونگی رشد بهترین سبزیجات

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

173

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
12
02:44
آموزش باغبانی درس چگونگی رشد گیاهان آلی

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

143

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
6
02:52
آموزش باغبانی درس چگونگی رشد سبزیجات وارونه

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

566

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
9
05:47
آموزش باغبانی درس کاشت سبزیجات در آب

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

165

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
2
05:02
آموزش باغبانی درس چگونگی رشد سبزیجات

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

248

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
6
02:19
آموزش باغبانی چگونگی رشد سبزیجات در گلخانه

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

250

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
12
03:21
آموزش باغبانی درس کاشت سبزیجات

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

149

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
15
04:00
شناخت زمان با گیاهان

daneshyar

مهر ۱۹, ۱۳۹۵

128

در این ويدئو آموزشی شما با شناخت زمان با گیاهان آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
20
03:25
زیست شناس ، عاشق زندگی

daneshyar

مهر ۱۷, ۱۳۹۵

232

در این فیلم آموزشی شما با زیست شناسی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
کشنده ترین موجود طبیعت

daneshyar

مهر ۱۷, ۱۳۹۵

11

در این فیلم آموزشی شما با کشنده ترین موجود طبیعت آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
2
آموزش کاشت درخت خرما

amoozegar

شهریور ۱۰, ۱۳۹۵

61

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر