ویدئوهای ویژه

علم و تکنولوژی

تمام ویدئو ها : 78  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
81
03:08
راه جدید برای ساخت ساختمان های هوشمند

daneshyar

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

912

در این فیلم آموزشی شما با ساختمان های هوشمند آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
86
02:35
آشنایی با ساختمان های هوشمند

daneshyar

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

950

در این فیلم آموزشی شما با ساختمان های هوشمند آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
44
01:49
آشنایی با سنسور ساختمان های هوشمند

daneshyar

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

851

در این فیلم آموزشی شما با ساختمان های هوشمند آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
92
07:04
تکنولوژی ساختمان های هوشمند

daneshyar

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

634

در این فیلم آموزشی شما با ساختمان های هوشمند آشنا می شوید

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
31
03:09
توضیحاتی درباره ساختمان های هوشمند

daneshyar

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

515

در این فیلم آموزشی شما با ساختمان های هوشمند آشنا می شوید

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
27
1:59
ساختمان هوشمند زیمنس

daneshyar

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

961

در این فیلم آموزشی شما با ساختمان های هوشمند آشنا می شوید

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
54
05:35
ساختمان هوشمند

daneshyar

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

320

در این فیلم آموزشی شما با ساختمان های هوشمند آشنا می شوید

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
75
03:31
سیستم ساختمان هوشمند

daneshyar

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

932

در این فیلم آموزشی شما با ساختمان های هوشمند آشنا می شوید

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
62
02:20
مفاهیم ساختمان هوشمند

daneshyar

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

439

در این فیلم آموزشی شما با ساختمان های هوشمند آشنا می شوید

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
3
تنظیم ساعت جی-شاک

daneshyar

بهمن ۲۸, ۱۳۹۵

36

در این فیلم آموزشی شما با ساعت Casio آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
3
چگونگی شناسایی اصلی و جعلی بودن ساعت G-shock

daneshyar

بهمن ۲۸, ۱۳۹۵

23

در این فیلم آموزشی شما با ساعت Casio آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
3
تنظیم ساعت های G-shock

daneshyar

بهمن ۲۸, ۱۳۹۵

21

در این فیلم آموزشی شما با ساعت Casio آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر