هوش

تمام ویدئو ها : 33  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
9
26:15
آموزش مکعب روبیک

daneshyar

اسفند ۷, ۱۳۹۵

440

مکعب روبیک در ابتدای اختراعش مکعب جادویی نام داشت.به طور کلی می‌توان مکعب‌های روبیک را به دو دسته زوج مانند ۴*۴*۴ و فرد مانند ۳*۳*۳ تقسیم کرد،رو

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
11
09:58
آموزش جدول سودوکو

daneshyar

بهمن ۶, ۱۳۹۵

469

سودوکو از ۹ جدول که هر کدام شامل ۹ خانه هستند تشکیل شده است که می‌بایست با استفاده از اعداد یک تا نه تمامی خانه‌های پازل پر شوند. با توجه به قوان

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
14
ساده ترین روش آموزش مکعب روبیک ۳x3x3

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

562

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
6
حل سریع تر مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

424

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
5
حل مکعب روبیک با ۲ حرکت

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

358

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
4
آموزش مکعب روبیک درس چرخش یک گوشه

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

226

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
2
حل سریع مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

265

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
4
مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

187

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
1
آموزش مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

170

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
7
حل ۳×۳ از مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

222

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
13
آموزش مکعب روبیک درس حل لایه دوم

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

250

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
4
آموزش مکعب روبیک درس حل ۳x3x3

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

157

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر