هوش

تمام ویدئو ها : 33  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
9
26:15
آموزش مکعب روبیک

daneshyar

اسفند ۷, ۱۳۹۵

353

مکعب روبیک در ابتدای اختراعش مکعب جادویی نام داشت.به طور کلی می‌توان مکعب‌های روبیک را به دو دسته زوج مانند ۴*۴*۴ و فرد مانند ۳*۳*۳ تقسیم کرد،رو

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
09:58
آموزش جدول سودوکو

daneshyar

بهمن ۶, ۱۳۹۵

362

سودوکو از ۹ جدول که هر کدام شامل ۹ خانه هستند تشکیل شده است که می‌بایست با استفاده از اعداد یک تا نه تمامی خانه‌های پازل پر شوند. با توجه به قوان

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
ساده ترین روش آموزش مکعب روبیک ۳x3x3

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

337

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
6
حل سریع تر مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

311

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
6
حل مکعب روبیک با ۲ حرکت

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

255

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
5
آموزش مکعب روبیک درس چرخش یک گوشه

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

157

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
3
حل سریع مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

185

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
5
مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

120

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
2
آموزش مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

106

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
8
حل ۳×۳ از مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

163

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
آموزش مکعب روبیک درس حل لایه دوم

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

173

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
5
آموزش مکعب روبیک درس حل ۳x3x3

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

104

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر