پزشکی

تمام ویدئو ها : 727  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
08:52
بیماری پارکینسون

الی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

661

در این فیلم آموزشی شما با بیماری پارکینسون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
13:31
پاتوفیزیولوژی بیماری هانتینگتون

الی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

762

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هانتینگتون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:11
تشخیص بیماری هانتینگتون

الی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

1031

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هانتینگتون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:43
اطلاعاتی درباره بیماری هانتینگون

الی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

859

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هانتینگتون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
05:55
علل، علائم، تشخیص، درمان بیماری هانتینگتون

الی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

986

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هانتینگتون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
08:12
تست ژنتیک برای بیماری هانتینگتون

الی

مرداد ۳۰, ۱۳۹۶

903

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هانتینگتون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:38
بیماری هانتینگتون

الی

مرداد ۳۰, ۱۳۹۶

903

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هانتینگتون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:43
هیدروسفالی چیست؟

الی

مرداد ۳۰, ۱۳۹۶

970

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هیدروسفالی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
05:59
درمان هیدروسیفالی

الی

مرداد ۳۰, ۱۳۹۶

971

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هیدروسفالی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
17:10
بیماری هیدروسیفالی

الی

مرداد ۳۰, ۱۳۹۶

973

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هیدروسفالی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
07:02
درمان بیماری هیدروسفالی

الی

مرداد ۲۹, ۱۳۹۶

904

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هیدروسفالی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
08:19
سیالات مغزی

الی

مرداد ۲۹, ۱۳۹۶

906

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هیدروسفالی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر