پزشکی

تمام ویدئو ها : 734  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
55
17:04
علل بیماری هیرشپرونگ

الی

شهریور ۲, ۱۳۹۶

1264

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هیرشپرونگ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
56
04:00
آموزش بیماری هیرشپرونگ

الی

شهریور ۲, ۱۳۹۶

1043

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هیرشپرونگ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
57
03:26
توضیحاتی درباره بیماری هیرشپرونگ

الی

شهریور ۲, ۱۳۹۶

917

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هیرشپرونگ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
87
04:38
علل و علائم بیماری هیرشپرونگ

الی

شهریور ۲, ۱۳۹۶

1034

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هیرشپرونگ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
54
25:14
بیماری هیرشپرونگ

الی

شهریور ۲, ۱۳۹۶

949

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هیرشپرونگ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
54
08:52
بیماری پارکینسون

الی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

722

در این فیلم آموزشی شما با بیماری پارکینسون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
54
13:31
پاتوفیزیولوژی بیماری هانتینگتون

الی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

814

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هانتینگتون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
158
03:11
تشخیص بیماری هانتینگتون

الی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

1091

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هانتینگتون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
55
01:43
اطلاعاتی درباره بیماری هانتینگون

الی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

905

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هانتینگتون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
110
05:55
علل، علائم، تشخیص، درمان بیماری هانتینگتون

الی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

1060

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هانتینگتون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
54
08:12
تست ژنتیک برای بیماری هانتینگتون

الی

مرداد ۳۰, ۱۳۹۶

956

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هانتینگتون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
110
02:38
بیماری هانتینگتون

الی

مرداد ۳۰, ۱۳۹۶

963

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هانتینگتون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر