کودکان

مشاهده ویدئو
4
آموزش نقاشی برای کودکان (قسمت یازدهم)

amoozegar

شهریور ۸, ۱۳۹۵

196

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش نقاشی برای کودکان آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
6
آموزش زبان انگلیسی به کودکان (قسمت سوم)

amoozegar

شهریور ۶, ۱۳۹۵

247

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش زبان انگلیسی به کودکان آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
6
آموزش زبان انگلیسی به کودکان (قسمت ششم)

amoozegar

شهریور ۶, ۱۳۹۵

226

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش زبان انگلیسی به کودکان آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
9
حیوانات کیسه دار

daneshyar

مهر ۱۹, ۱۳۹۵

211

در این ويدئو آموزشی شما با حیوانات کیسه دار آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
6
فیلم آموزش زبان انگلیسی به کودکان (قسم...

amoozegar

شهریور ۶, ۱۳۹۵

219

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش زبان انگلیسی به کودکان آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
9
آموزش کشیدن گل و گیاه باغی

amoozegar

شهریور ۸, ۱۳۹۵

508

امروز کشیدن گل و گیاه باغی رو یاد می گیرید. برای رنگ کردن بعضی از اون ها باید رنگ ها رو ترکیب کنیم. ابتدا روی کاغذ جا و فضای ساقه ها را مشخص کنید و

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر