هنر

تمام ویدئو ها : 714  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
23:17
اوریگامی عنکبوت

الی

مرداد ۲۶, ۱۳۹۶

1029

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
18:30
اوریگامی شیر

الی

مرداد ۲۶, ۱۳۹۶

971

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
10:41
اوریگامی طاووس

الی

مرداد ۲۵, ۱۳۹۶

909

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
09:06
اوریگامی اسب آبی

الی

مرداد ۲۵, ۱۳۹۶

902

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
12:05
اوریگامی لباس با کاغذ

الی

مرداد ۲۴, ۱۳۹۶

897

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
14:08
اوریگامی سگ با کاغذ

الی

مرداد ۲۴, ۱۳۹۶

993

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
07:14
اوریگامی موش با کاغذ

الی

مرداد ۲۳, ۱۳۹۶

710

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
08:46
اوریگامی فیل با کاغذ

الی

مرداد ۲۳, ۱۳۹۶

1007

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
04:05
اوریگامی زرافه

الی

مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

866

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
08:53
اوریگامی جعبه قلب و پاکت نامه

الی

مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

806

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
08:44
اوریگامی تغییر چهره مکعب قلب

الی

مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

871

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
04:19
اوریگامی پروانه

الی

مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

870

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر