دسته کامپیوتر

تصویر برداری با iOS 8

5 0

تصویر برداری با iOS 8

عکاسی آیفون با iOS 8 درس کتابخانه

5 0

عکاسی آیفون با iOS 8 درس کتابخانه

عکاسی آیپد با iOS 8 درس itunes

4 0

عکاسی آیپد با iOS 8 درس itunes

عکاسی آیپد با iOS 8 درس iphoto

5 0

عکاسی آیپد با iOS 8 درس iphoto

عکاسی آیپد با iOS 8 درس icloud

4 0

عکاسی آیپد با iOS 8 درس icloud

عکاسی آیفون با iOS 8 درس همگام سازی

4 0

عکاسی آیفون با iOS 8 درس همگام سازی

عکاسی آیپد با iOS 8 درس آراستن

4 0

عکاسی آیپد با iOS 8 درس آراستن

عکاسی آیفون با iOS 8 درس اشتراک گذاری

4 0

عکاسی آیفون با iOS 8 درس اشتراک گذاری

آموزش عکاسی آیپد

4 0

آموزش عکاسی آیپد

آموزش عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس light

4 0

عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس ویرایش

4 0

عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس ویرایش

عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس جستجو

4 0

عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس جستجو

آموزش تصویربرداری آیفون

3 0

آموزش تصویربرداری آیفون

عکاسی آیفون با iOS 8 درس حذف کردن

2 0

عکاسی آیفون با iOS 8 درس حذف کردن

عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس سازماندهی

6 0

عکاسی آیپد با iOS 8 درس حرکت آهسته

4 0

عکاسی آیپد با iOS 8 درس حرکت آهسته

آموزش عکاسی آیفون و آیپد

4 0

آموزش عکاسی آیفون و آیپد

آموزش عکاسی آیفون با iOS 8 درس پایه

5 0

آموزش عکاسی آیفون با iOS 8 درس پایه

آموزش عکاسی آیپد با آی او اس ۸ درس تایمر

4 0

عکاسی آیپد با iOS 8 درس چشم انداز

5 0

عکاسی آیپد با iOS 8 درس چشم انداز

تصویر برداری آیفون با آی او اس ۸ درس نمایش

9 0

آموزش عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس شناخت

10 0

عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس برنامه ها

13 0

عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس برنامه ها

آموزش عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8

4 0

آموزش عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8

آموزش نرم افزار FL Studio درس ۴

6 0

آموزش نرم افزار FL Studio درس ۴

آموزش نرم افزار FL Studio درس ۳

8 0

آموزش نرم افزار FL Studio درس ۳

آموزش نرم افزار اف ال استودیو درس ۲

6 0

آموزش نرم افزار اف ال استودیو درس ۲

آموزش نرم افزار FL Studio درس ۱

7 0

آموزش نرم افزار FL Studio درس ۱

آموزش لایت روم درس هیستوگرام

7 0

آموزش لایت روم درس هیستوگرام

آموزش لایت روم درس پنل عمومی

4 0

آموزش لایت روم درس پنل عمومی

آموزش لایت روم درس تبدیل سیاه و سفید

5 0

آموزش لایت روم درس تبدیل سیاه و سفید

آموزش لایت روم درس تنظیم رنگ با HSL

6 0

آموزش لایت روم درس تنظیم رنگ با HSL

آموزش لایت روم درس اصلاح لنز

5 0

آموزش لایت روم درس اصلاح لنز

آموزش لایت روم درس پیش نمایش های هوشمند

6 0

آموزش لایت روم درس نقطه Tone

5 0

آموزش لایت روم درس نقطه Tone

آموزش لایت روم درس برش تصویر

3 0

آموزش لایت روم درس برش تصویر

آموزش لایت روم درس ایجاد نسخه مجازی

3 0

آموزش لایت روم درس ایجاد نسخه مجازی

آموزش لایت روم درس تغییر نام عکس ها

4 0

آموزش لایت روم درس تغییر نام عکس ها

آموزش لایت روم درس منحنی رنگ

5 0

آموزش لایت روم درس منحنی رنگ

آموزش لایت روم درس تصویرهای مخرب

6 0

آموزش لایت روم درس تصویرهای مخرب