کامپیوتر

تمام ویدئو ها : 779  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
13
03:03
آموزش درست کردن دفترچه یادداشت

الی

مهر ۳۰, ۱۳۹۶

70

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کاردستی با کاغذ آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
13
07:40
کنترل های دور زاویه دور در ایلوستریتور

الی

مهر ۲۴, ۱۳۹۶

113

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار ایلوستریتور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
12
05:39
آموزش استفاده از ابزار مستطیل در ایلوستریتور

الی

مهر ۲۴, ۱۳۹۶

107

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار ایلوستریتور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
12
07:02
آموزش ایجاد مسیرهای ترکیبی در ایلوستریتور

الی

مهر ۲۴, ۱۳۹۶

81

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار ایلوستریتور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
12
08:23
آموزش رسم دو دایره کامل در ایلوستریتور

الی

مهر ۲۴, ۱۳۹۶

52

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار ایلوستریتور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
12
00:44
آموزش ترسیم در ایلوستریتور

الی

مهر ۲۰, ۱۳۹۶

119

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار ایلوستریتور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
13
03:46
آموزش تمرکز بر تمام آثار هنری در یک صفحه در ایلوستریتور

الی

مهر ۲۰, ۱۳۹۶

109

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار ایلوستریتور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
15
06:08
آموزش تنظیم انحنای قوس در ایلوستریتور

الی

مهر ۲۰, ۱۳۹۶

99

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار ایلوستریتور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
12
04:43
آموزش استفاده از ابزار Spiral در ایلوستریتور

الی

مهر ۲۰, ۱۳۹۶

70

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار ایلوستریتور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
10
03:30
آموزش استفاده از ابزار Polar Grid در ایلوستریتور

الی

مهر ۲۰, ۱۳۹۶

71

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار ایلوستریتور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
12
03:30
آموزش استفاده از ابزار Polar Grid در ایلوستریتور

الی

مهر ۱۹, ۱۳۹۶

81

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار ایلوستریتور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
15
07:53
آموزش استفاده از ابزار Grid مستطیل در ایلوستریتور

الی

مهر ۱۹, ۱۳۹۶

79

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار ایلوستریتور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر