ویدئوهای ویژه

کامپیوتر

تمام ویدئو ها : 509  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
32
03:57
تصویر برداری با iOS 8

moalem

اسفند ۷, ۱۳۹۵

509

در اين فيلم آموزشي شما با تصویر برداری با iOS 8 آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
2
08:30
عکاسی آیفون با iOS 8 درس کتابخانه

moalem

اسفند ۷, ۱۳۹۵

18

در اين فيلم آموزشي شما با عکاسی آیفون با iOS 8 آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
46
8:46
عکاسی آیپد با iOS 8 درس itunes

moalem

اسفند ۷, ۱۳۹۵

460

در اين فيلم آموزشي شما با عکاسی آیپد با iOS 8 درس itunes آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
26
06:42
عکاسی آیپد با iOS 8 درس iphoto

moalem

اسفند ۷, ۱۳۹۵

310

در اين فيلم آموزشي شما با iphoto  آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
عکاسی آیپد با iOS 8 درس icloud

moalem

اسفند ۷, ۱۳۹۵

10

در اين فيلم آموزشي شما با icloud آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
38
07:48
عکاسی آیفون با iOS 8 درس همگام سازی

moalem

اسفند ۷, ۱۳۹۵

348

در اين فيلم آموزشي شما با همگام سازی آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
25
عکاسی آیپد با iOS 8 درس آراستن

moalem

اسفند ۷, ۱۳۹۵

330

در اين فيلم آموزشي شما با عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس آراستن آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
عکاسی آیفون با iOS 8 درس اشتراک گذاری

moalem

اسفند ۷, ۱۳۹۵

13

در اين فيلم آموزشي شما با اشتراک گذاری آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
80
08:21
آموزش عکاسی آیپد

moalem

اسفند ۷, ۱۳۹۵

3231

در اين فيلم آموزشي شما با عکاسی آیپد آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
28
08:58
آموزش عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس light

moalem

اسفند ۷, ۱۳۹۵

343

در اين فيلم آموزشي شما با عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس light آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
25
04:19
عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس ویرایش

moalem

اسفند ۷, ۱۳۹۵

259

در اين فيلم آموزشي شما با عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 قسمت ویرایش آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
1
04:48
عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 درس جستجو

moalem

اسفند ۷, ۱۳۹۵

10

در اين فيلم آموزشي شما با عکاسی آیفون و آیپد با iOS 8 قسمت جستجو آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر