زبان

تمام ویدئو ها : 44  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
4
آموزش زبان انگلیسی درس کسب و کار

moalem

اسفند ۵, ۱۳۹۵

36

در اين فيلم آموزشي شما با کسب و کار آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
4
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۲۲

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

48

در اين فيلم آموزشي شما با مکالمه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
4
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۲۱

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

40

در اين فيلم آموزشي شما با بیان واژه “صبحانه “در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
4
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۲۰

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

41

در اين فيلم آموزشي شما با بیان جمله ” آن را امتحان کنید ” آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
6
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۹

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

44

در اين فيلم آموزشي شما با عامیانه صحبت کردن در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
7
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۸

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

53

در اين فيلم آموزشي شما با مکالمه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
5
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۷

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

41

در اين فيلم آموزشي شما با بیان واژه ضربه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
4
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۶

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

39

در اين فيلم آموزشي شما با مکالمه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
5
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت۱۵

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

42

در اين فيلم آموزشي شما با بیان واژه کباب در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
6
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۴

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

48

در اين فيلم آموزشي شما با بیان جمله  “من خوشحال هستم یا من هیجان زده هستم” در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
4
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۳

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

51

در اين فيلم آموزشي شما با مکالمه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
4
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۲

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

46

در اين فيلم آموزشي شما با بیان جمله “من بیمار هستم ”  آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر