دسته ورزشی

آموزش ورزش اسکی درس پوشیدن چکمه

30 0

آموزش ورزش اسکی درس پوشیدن چکمه

استراحتگاه اسکی

14 0

استراحتگاه اسکی

آموزش تمرینات ورزشی برای سوزاندن ۱۰۰۰ کالری

24 0

آموزش بسکتبال درس دریبل پاس

98 0

آموزش بسکتبال درس دریبل پاس

آموزش بسکتبال درس یادگیری حرکت دراپ-استپ

115 0

آموزش بسکتبال درس یادگیری حرکت فید-اوی

114 0

آموزش بسکتبال درس یادگیری حرکت فید-اوی

آموزش شنا قسمت ۴

942 0

آموزش شنا قسمت ۴

آموزش شنا قسمت ۳

522 0

آموزش شنا قسمت ۳

آموزش شنا قسمت ۲

430 0

آموزش شنا قسمت ۲

آموزش تعمیرات ساعت درس ۲

71 0

آموزش تعمیرات ساعت درس ۲

آموزش بیلیارد در سطح مبتدی

146 0

آموزش بیلیارد در سطح مبتدی

هدف گیری در بازی بیلیارد

168 0

هدف گیری در بازی بیلیارد

آموزش بیلیارد برای افراد مبتدی

123 0

آموزش بیلیارد برای افراد مبتدی

آموزش اولیه بیلیارد

107 0

آموزش اولیه بیلیارد

آموزش ضربه در بیلیارد

63 0

آموزش ضربه در بیلیارد

آموزش کنترل توپ در بیلیارد

74 0

آموزش کنترل توپ در بیلیارد

آموزش ساخت میز بیلیارد قسمت ۲

106 0

آموزش ساخت میز بیلیارد قسمت ۲

آموزش ساخت میز بیلیارد قسمت ۱

121 0

آموزش ساخت میز بیلیارد قسمت ۱

آموزش بازی بیلیارد در ۱۰ دقیقه

74 0

آموزش بازی بیلیارد در ۱۰ دقیقه

آموزش بیلیارد

157 0

آموزش بیلیارد

آموزش بازی بیلیارد

66 0

آموزش بازی بیلیارد

آموزش ایجاد برش در بیلیارد

95 0

آموزش ایجاد برش در بیلیارد

آموزش کنترل ضربه در بیلیارد

45 0

آموزش کنترل ضربه در بیلیارد

آموزش هدف گیری توپ در بیلیارد

96 0

آموزش هدف گیری توپ در بیلیارد

آموزش هدف گیری در بیلیارد

62 0

آموزش هدف گیری در بیلیارد

آموزش کنترل توپ در ورزش بیلیارد

47 0

آموزش کنترل توپ در ورزش بیلیارد

آموزش ورزش بیلیارد

45 0

آموزش ورزش بیلیارد

آموزش شنا

742 0

آموزش شنا

آموزش تنیس روی میز

177 0

آموزش تنیس روی میز

بازی شطرنج قسمت ۲

250 0

بازی شطرنج قسمت ۲

بازی شطرنج قسمت ۱

224 0

بازی شطرنج قسمت ۱

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۶

75 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۶

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۵

65 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۵

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۴

58 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۴

آموزش ورزش بدنسازی ( درس سی و سوم )

62 0

آموزش ورزش بدنسازی ( درس سی و سوم )

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۲

73 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۲

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۱

54 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۱

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۰

58 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۰

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۹

40 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۹

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۸

55 0

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۸