ورزشی

تمام ویدئو ها : 691  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
04:10
تناسب اندام برای قایقرانی

daneshyar

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

683

در این فیلم آموزشی شما با آموزش قایقرانی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:53
نکات مهم در قایقرانی

daneshyar

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

555

در این فیلم آموزشی شما با آموزش قایقرانی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:05
آموزش گره های بادبان قایقرانی

daneshyar

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

991

در این فیلم آموزشی شما با آموزش قایقرانی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:49
آماده کردن قایق بادبانی

daneshyar

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

777

در این فیلم آموزشی شما با آموزش قایقرانی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:26
بادبان قایق

daneshyar

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

719

در این فیلم آموزشی شما با آموزش قایقرانی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:10
آموزش تناسب اندام در قایقرانی

daneshyar

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

710

در این فیلم آموزشی شما با آموزش قایقرانی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
09:56
آموزش قایقرانی به مبتدی ها

daneshyar

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶

602

در این فیلم آموزشی شما با آموزش قایقرانی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:32
تکنیک های دروازه بانی در فوتبال

daneshyar

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

701

در این فیلم آموزشی شما با آموزش فوتبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:14
گذراندن دوره های فوتبال درس ۳

daneshyar

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

916

در این فیلم آموزشی شما با آموزش فوتبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:31
آموزش بازی فوتبال

daneshyar

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

913

در این فیلم آموزشی شما با آموزش فوتبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:47
گذراندن دوره های فوتبال

daneshyar

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

886

در این فیلم آموزشی شما با آموزش فوتبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:52
درک موقعیت در فوتبال

daneshyar

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

686

در این فیلم آموزشی شما با آموزش فوتبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر