ورزشی

تمام ویدئو ها : 766  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
03:57
ورزش ذهن برای بهبود غلظت

الی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

583

در این فیلم آموزشی شما با تقویت حافظه آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
04:41
تغذیه برای حافظه

الی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

647

در این فیلم آموزشی شما با تقویت حافظه آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
05:36
بهبود حافظه با عادات خوب

الی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

480

در این فیلم آموزشی شما با تقویت حافظه آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:49
کنترل تمرکز

الی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

578

در این فیلم آموزشی شما با تقویت حافظه آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:18
ورزش بیسبال

الی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

577

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بیسبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:46
آموزش بیسبال

الی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

596

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بیسبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
00:56
آموزش ورزش بیسبال

الی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

486

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بیسبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:00
بیسبال

الی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

579

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بیسبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
00:55
تکنیک های بازی بیسبال

الی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

668

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بیسبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
00:56
نکات بیسبال

الی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

602

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بیسبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
00:57
نکات ورزش بیسبال

الی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

549

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بیسبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:53
آموزش سرعت در بیسبال

الی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶

544

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بیسبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر