ورزشی

تمام ویدئو ها : 810  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
8
03:19
آموزش ورزش والیبال

الی

شهریور ۲۳, ۱۳۹۶

45

در این فیلم آموزشی شما با آموزش والیبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:45
آموزش والیبال و تکنیک های آن

الی

شهریور ۲۳, ۱۳۹۶

51

در این فیلم آموزشی شما با آموزش والیبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
6
01:53
دفاع در والیبال

الی

شهریور ۲۳, ۱۳۹۶

38

در این فیلم آموزشی شما با آموزش والیبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:01
گرم کردن برای والیبال

الی

شهریور ۲۳, ۱۳۹۶

68

در این فیلم آموزشی شما با آموزش والیبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
8
02:05
انتقال بازیکن میانه

الی

شهریور ۲۳, ۱۳۹۶

44

در این فیلم آموزشی شما با آموزش والیبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:35
توضیحاتی درباره پرش در والیبال

الی

شهریور ۲۳, ۱۳۹۶

49

در این فیلم آموزشی شما با آموزش والیبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:48
پرتاب توپ با دست

الی

شهریور ۲۳, ۱۳۹۶

65

در این فیلم آموزشی شما با آموزش والیبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:54
مکث کردن در حرکات والیبال

الی

شهریور ۲۳, ۱۳۹۶

549

در این فیلم آموزشی شما با آموزش والیبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
01:46
نحوه قرار دادن دست

الی

شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

593

در این فیلم آموزشی شما با آموزش والیبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:31
اسپک زدن در والیبال

الی

شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

970

در این فیلم آموزشی شما با آموزش والیبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:12
رد شدن از بازیکنان در والیبال

الی

شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

704

در این فیلم آموزشی شما با آموزش والیبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
00:45
تمرین والیبال

الی

شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

706

در این فیلم آموزشی شما با آموزش والیبال آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-105883731-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');") ?>