مشاغل

تمام ویدئو ها : 1525  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
01:47
پمپ تخلیه ماشین لباسشویی

دکتر خانواده

تیر ۱۸, ۱۳۹۶

581

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
08:36
آموزش تعمیر اجزا ماشین لباسشویی

دکتر خانواده

تیر ۱۸, ۱۳۹۶

579

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
08:36
تعمیر لباسشویی

دکتر خانواده

تیر ۱۸, ۱۳۹۶

583

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
16:11
گرد و غبار ماشین لباسشویی

دکتر خانواده

تیر ۱۸, ۱۳۹۶

498

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:58
تعویض واشر ماشین لباسشویی

دکتر خانواده

تیر ۱۸, ۱۳۹۶

510

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
08:42
رفع مشکل ماشین لباسشویی

دکتر خانواده

تیر ۱۸, ۱۳۹۶

477

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
03:36
تعمیر خشک کن ماشین لباسشویی

دکتر خانواده

تیر ۱۷, ۱۳۹۶

704

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
14:59
نچرخیدن داخل ماشین لباسشویی

دکتر خانواده

تیر ۱۷, ۱۳۹۶

600

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
02:36
تعمیر صداهای عجیب از ماشین لباسشویی

دکتر خانواده

تیر ۱۷, ۱۳۹۶

493

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
05:05
تعمیرات ماشین لباسشویی

دکتر خانواده

تیر ۱۷, ۱۳۹۶

575

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
18:28
ماشین لباسشویی و اجزا آن

دکتر خانواده

تیر ۱۷, ۱۳۹۶

471

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
تعمیر ماشین لباسشویی تعویض تایمر

دکتر خانواده

تیر ۱۷, ۱۳۹۶

506

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر