مشاغل

تمام ویدئو ها : 1358  ویدئو ارسال شده

image مشاهده ویدئو
09:53
آشنایی با ماهیگیری

daneshyar

خرداد ۸, ۱۳۹۶

460

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ماهی گیری آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
15:33
آموزش گره های ماهی گیری

daneshyar

خرداد ۸, ۱۳۹۶

389

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ماهی گیری آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
34:34
آموزش تعمیر توستر

daneshyar

خرداد ۸, ۱۳۹۶

788

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر توستر آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
04:49
چگونگی ساخت قاب پلاستیکی

daneshyar

خرداد ۸, ۱۳۹۶

554

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ساخت قاب صنعتی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
08:49
غلطک آسانسور

daneshyar

خرداد ۸, ۱۳۹۶

628

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ساخت آسانسور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
10:00
مقدمات ساخت آسانسور

daneshyar

خرداد ۸, ۱۳۹۶

699

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ساخت آسانسور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
09:14
ساخت آسانسور تست بار

daneshyar

خرداد ۸, ۱۳۹۶

700

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ساخت آسانسور آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
11:31
تعمیر آمپر دستگاه جوش

daneshyar

خرداد ۸, ۱۳۹۶

628

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر دستگاه جوش آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
07:55
تعمیر کارت گرافیک و فن CPU

daneshyar

خرداد ۸, ۱۳۹۶

373

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر کارت گرافیک آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
06:23
تعمیر آلومینیوم

daneshyar

خرداد ۸, ۱۳۹۶

362

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر دستگاه جوش آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
تعمیر کارت گرافیک GPU

daneshyar

خرداد ۵, ۱۳۹۶

9

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر کارت گرافیک آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
image مشاهده ویدئو
21:07
تعمیر کارت گرافیگ VGA

daneshyar

خرداد ۴, ۱۳۹۶

640

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر کارت گرافیک آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر