برچسب: بازی های سه بعدی

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۲۵

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 17 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با طراحی بازی های سه بعدی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۲۴

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 10 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با طراحی بازی های سه بعدی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت۲۳

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 13 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با سیارک Spawner آشنا مي شويد.  

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۲۲

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 8 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با طراحی سیارک ها آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت۲۱

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 14 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با طراحی بازی های سه بعدی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۲۰

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 11 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با طراحی بازی های سه بعدی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت۱۹

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 7 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آماده سازی ورودی برای شلیک آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت۱۸

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 13 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با راه اندازی سلاح های کشتی آشنا مي شويد.  

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت۱۷

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 20 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با ایجاد شات های پیش ساخته آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۱۶

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 15 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با ایجاد شاخص مدیریت آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت۱۵

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 18 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با نوشتن کد شاخص آشنا مي شويد.  

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۱۴

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 12 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با ایجاد شاخص UI  آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت۱۳

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 6 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با طراحی سفینه آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۱۱

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 14 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با برنامه نویسی جوی استیک آشنا مي شويد  

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۱۰

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 13 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با طراحی بازی های سه بعدی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۹

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 17 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با طراحی بازی های سه بعدی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۸

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 13 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با طراحی محیط فضا آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۷

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 15 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با طراحی ایستگاه فضایی آشنا مي شويد.  

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۶

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 15 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با چگونگی راه اندازی دوربین آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۵

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 15 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با طراحی سفینه آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۳

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 12 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با طراحی بازی های سه بعدی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش طراحی بازی های سه بعدی قسمت ۱

moalem دی ۱۸, ۱۳۹۵ 12 بدون دیدگاه

image

طراحی بازی‌های سه بعدی به کمک موتور بازی سازی Unity به راحتی امکان پذیر است. در این ویدیوی آموزشی، چگونگی انجام این کار را فراخواهید گرفت. در اولین مرحله با یک صفحه خالی مواجه می‌

ادامه مطلب