برچسب: بدنسازی

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۶

moalem دی ۹, ۱۳۹۵ 23 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با تمرينات تناسب اندام آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۴

moalem دی ۹, ۱۳۹۵ 23 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با تمرينات فیتنس آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۲

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 21 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات بدنسازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۳۱

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 16 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات بدنسازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۹

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 18 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تناسب اندام آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۸

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 14 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات تناسب اندام آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۷

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 13 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات بدنسازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۶

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 15 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات بدنسازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۵

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 18 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات بدنسازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۳

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 16 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات  تناسب اندام آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۲۱

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 16 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات تناسب اندام آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۱۹

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 18 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات فیتنس آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۱۷

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 21 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات بدنسازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۱۵

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 13 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات تناسب اندام آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۱۴

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 18 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات فیتنس آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۱۳

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 21 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات تناسب اندام آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۱۲

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 14 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات بدنسازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ورزش بدنسازی درس ۱۱

moalem دی ۸, ۱۳۹۵ 13 بدون دیدگاه

در این فیلم آموزشی شما با تمرینات بدنسازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش اسکات دیواری

amoozegar خرداد ۲۴, ۱۳۹۵ 37 بدون دیدگاه

image

دستورالعمل­ها : شروع تمرین : پشت به دیوار ایستاده و پاها را به اندازه عرض شانه­ها باز کنید، با توجه به دشواری وضعیت خود پاها را کمی جلو بیاورید. انقباض عضلانی : تاب­گشت خود را بی ح

ادامه مطلب