برچسب: نقاشی

طراحی و نقاشی سه بعدی گل بر روی دیوار

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 6623 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

طراحی و نقاشی بر روی دیوار

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 1064 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

طراحی ساحل بر روی دیوار

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 1884 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

نقاشی روی دیوار

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 2719 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

طراحی درخت بر روی دیوار

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 3696 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

طراحی جنگل بر روی دیوار با استفاده از اسپری رنگ

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 2582 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

طراحی گل بر روی دیوار

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 476 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

طراحی گل بر روی دیوار با رنگ پاش

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 994 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

طراحی مجسمه بر روی دیوار

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 3281 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

طراحی بر روی دیوار به شکل درخت شکوفه

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 5665 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

نقاشی دیواری اتاق خواب

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 387 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

طراحی سه بعدی بر روی دیوار

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 456 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

طراحی بر روی دیوار به شکل شکوفه

daneshyar فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 799 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش طراحی بر روی دیوار آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

ترکیب رنگ با کاردک نقاشی

daneshyar اسفند ۷, ۱۳۹۵ 23 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۲

daneshyar دی ۱۶, ۱۳۹۵ 22 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ترسیم طرحی زنده از پارچ سفالی درس ۳

daneshyar دی ۱۶, ۱۳۹۵ 23 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ترسیم طرحی زنده از پارچ سفالی درس ۲

daneshyar دی ۱۶, ۱۳۹۵ 27 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ترسیم طرحی زنده از پارچ سفالی

daneshyar دی ۱۶, ۱۳۹۵ 28 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی خواهید آموخت که چگونه با استفاده از رنگ‌های Burnt sienna ، Ultramarine blue & Titanium white تصویری زیبا و بسیار زنده از کوزه‌ای سفالی بر روی بوم نقاشی خلق کنید. این آموزش برای

ادامه مطلب

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۵

daneshyar دی ۱۶, ۱۳۹۵ 22 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۴

daneshyar دی ۱۶, ۱۳۹۵ 11 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس درس ۳

daneshyar دی ۱۶, ۱۳۹۵ 14 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ترسیم طرحی زنده از یک گیلاس

daneshyar دی ۱۶, ۱۳۹۵ 20 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی چگونگی ایجاد تصویری زیبا و بسیار زنده از گیلاسبا استفاده از رنگ آلکریکبر روی بوم نقاشی را خواهید آموخت. این مجموعه ویدیویی شامل اسرار ترکیب رنگ‌ها و انتخاب ب

ادامه مطلب

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی درس ۲

daneshyar دی ۱۵, ۱۳۹۵ 32 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش ترکیب رنگ با کاردک نقاشی

daneshyar دی ۱۵, ۱۳۹۵ 33 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی خواهید آموخت که چگونه به سادگی با یک کاردک کوچک رنگ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده و رنگ های جدید و پرکاربرد را خلق کنید. شما می توانید با استفاده از این ترک

ادامه مطلب

آموزش نقاشی چشم انداز ها با رنگ اکریلیک درس ۴

daneshyar دی ۱۵, ۱۳۹۵ 25 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی چشم انداز ها با رنگ اکریلیک درس ۳

daneshyar دی ۱۵, ۱۳۹۵ 36 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی چشم انداز ها با رنگ اکریلیک درس ۲

daneshyar دی ۱۵, ۱۳۹۵ 36 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی چشم انداز ها با رنگ اکریلیک

daneshyar دی ۱۵, ۱۳۹۵ 35 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی خواهید آموخت که چگونه به سادگی و با استفاده از رشته های رنگی در کمترین زمان و برای دستیابی به نتایج حرفه ای تر طرح و رنگی زیبا را بر روی بوم نقاشی خلق کنید. شما

ادامه مطلب

آموزش نقاشی درس نقاشی چشم انداز برای کودکان

daneshyar آبان ۲۲, ۱۳۹۵ 49 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی درس آشنایی با رنگ ها برای کودکان

daneshyar آبان ۲۲, ۱۳۹۵ 32 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی درس نقاشی یک ساحل برای کودکان

daneshyar آبان ۲۲, ۱۳۹۵ 40 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی درس یادگیری رنگ برای کودکان

daneshyar آبان ۲۲, ۱۳۹۵ 32 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی

daneshyar مهر ۱۷, ۱۳۹۵ 17 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی با آبرنگ

daneshyar مهر ۱۰, ۱۳۹۵ 110 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش نقاشی با آبرنگ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کشیدن گل و گیاه باغی

amoozegar شهریور ۸, ۱۳۹۵ 49 بدون دیدگاه

image

امروز کشیدن گل و گیاه باغی رو یاد می گیرید. برای رنگ کردن بعضی از اون ها باید رنگ ها رو ترکیب کنیم. ابتدا روی کاغذ جا و فضای ساقه ها را مشخص کنید و بعد گل ها را رنگ کنید. قلم رو توی ۲

ادامه مطلب

آموزش نقاشی برای کودکان (قسمت یازدهم)

amoozegar شهریور ۸, ۱۳۹۵ 19 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش نقاشی برای کودکان آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی برای کودکان (قسمت دهم)

amoozegar شهریور ۸, ۱۳۹۵ 16 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش نقاشی برای کودکان آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی برای کودکان (قسمت نهم)

amoozegar شهریور ۷, ۱۳۹۵ 30 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش نقاشی برای کودکان آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی برای کودکان (قسمت هشتم)

amoozegar شهریور ۷, ۱۳۹۵ 25 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش نقاشی برای کودکان آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی برای کودکان (قسمت هفتم)

amoozegar شهریور ۷, ۱۳۹۵ 19 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش نقاشی برای کودکان آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی برای کودکان (قسمت ششم)

amoozegar شهریور ۷, ۱۳۹۵ 17 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش نقاشی برای کودکان آشنا میشوید.

ادامه مطلب

ساخت کارت های تبریک ۳ بُعدی

amoozegar شهریور ۷, ۱۳۹۵ 21 بدون دیدگاه

image

سلام. امروز به شما یاد میدم با رنگ خوراکی و نمک کارت های تبریک ۳ بُعدی درست کنید. طرح مورد نظرتون رو روی صفحه مقوایی یا کاغذی یا چوبی با چسب بکشید و روی طرح رو با نمک بپوشونید. نمک

ادامه مطلب

آموزش کشیدن گل خشخاش

amoozegar شهریور ۷, ۱۳۹۵ 25 بدون دیدگاه

image

امروز می خوایم گل خشخاش بکشیم. گل های گنده. وسایلی که لازم دارید کاغذ معمولی یا کاغذ نقاشی با آبرنگ، قلم مو تو ۲ اندازه مختلف، یک ظرف آب، رنگ آکرلیک و دستمال کاغذی هستن. اگه کاغذ م

ادامه مطلب

آموزش کشیدن شکوفه روی درخت

amoozegar شهریور ۷, ۱۳۹۵ 118 بدون دیدگاه

image

شکوفه بکشیم چون فصل بهار رسیده. تو چند سالته؟ ۳٫ پس این پروژه برای هنرمندای کوچولو خیلی مناسبه. حالا وسایلمون رو نشون میدیم، کاغذهای نقاشی با آبرنگ و یه بسته قلم مو در اندازه های

ادامه مطلب

آموزش کشیدن عنکبوت با انگشت

amoozegar شهریور ۷, ۱۳۹۵ 25 بدون دیدگاه

image

سلام.بچه ها کنارم هستن و می خواهیم با انگشت یه عنکبوت بکشیم. نوک انگشتتون رو توی رنگ بزنید و یک دایره وسط کاغذ بکشید. این دایره بدن عنکبوته. عنکبوت ۸ تا دست و پا داره پس ما هم ۸ تا م

ادامه مطلب