درباره دانشراه

دانشراه چیست؟

دانشراه یک سرویس اشتراک ویدئو می باشد که در آن به نمایش ویدئوهای آموزشی پرداخته شده است.

هدف از راه اندازی این سرویس اینترنتی:

  1. یادگیری برای آنانی که به دنبال آن هستند.
  2. یاد دادن برای افرادی که آن را دنبال می کنند.

نمایش ویدئوهای آموزشی در این سایت در حال حاضر بصورت رایگان می باشد و مسئولیت هر ویدئویی مربوط به اشتراک گذارنده آن می باشد.

امید است که با همکاری مدرسین ، اساتید و کاربران محترم بتوانیم گامی ارزنده در جهت ارتقاء سطح علمی و آموزشی مردم عزیز کشورمان برداریم.