همکاری با دانشراه

همکاری با دانشراه:

 

فرصت های شغلی

ویژگی‌های فردی درخواست دهنده:

 

توسعه دهنده وب

به عنوان توسعه دهنده وب، شما باید در زمینه PHP/MySQL/HTML/CSS/jQuery تسلط داشته تا در ارتقاء و توسعه محصولات آتی نقش موثری داشته باشید.

برنامه‌نویس موبایل

به عنوان توسعه دهنده موبایل وظیفه شما بهینه سازی و طراحی اپلیکیشن بر روی پلتفرم های Android و iOS و یا تولید اپلیکیشن های موبایل برای دانشراه خواهد بود.

گرافیست

به عنوان طراح گرافیک وظیفه شما در دانشراه طراحی و همکاری با تیم فنی به منظور ایجاد بهترین طرحها خواهد بود.

کارشناس ارتباط با مشتری

به عنوان کارشناس فروش وظیفه شما فروش و بازاریابی در حوزه تبلیغات اینترنتی و فعالیت های مرتبط با آن است.

کارشناس مالی و حسابداری

به عنوان کارشناس مالی و حسابداری وظیفه شما فعالیت در حوزه مالی و حسابداری و خدمات مرتبط با آن است.

کارشناس توسعه بازار

به عنوان کارشناس توسعه بازار وظیفه شما پژوهش و کسب اطلاعات در مورد بازار و برنامه ریزی جهت توسعه بازار محصولات ما خواهد بود.

کارشناس بازاریابی

به عنوان کارشناس بازاریابی وظیفه شما همکاری نزدیک با دیگر همکاران واحد بازاریابی جهت طراحی و اجرای کمپین های مختلف خلاق برای دانشراه و دیگر محصولات ما خواهد بود.

کارشناس روابط عمومی

به عنوان کارشناس روابط عمومی وظیفه شما استفاده از انواع رسانه های مدرن و سنتی جهت ایجاد و توسعه روابط بهینه با گروه های ذی نفوذ گوناگون خواهد بود.