gggg

آموزش بستن بندکفش

اسفند ۱۳, ۱۳۹۲ 11622 64 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام، به ویدئوی من خوش آمدید، من امروز آموزش بستن بندکفش را برای شما دارم.

می خواهم نحوه گره زدن بند کفش را آموزش بدهم.

به یک جفت کفش بند دار و یک جفت دست نیاز دارید.

گره پایه را بزنید.

اولین بند را از روی کفش و دومین بند را از روی آن رد کنید.

سر بند دوم را از زیر بند اولی رد کنید و دو سر بندها را بکشید.

حالا با بند مخالف حلقه بزنید، بند دیگر را دور بند حلقه ای بچرخانید و از توی حلقه خود آن رد کنید.

الان باید یک حلقه بزرگ و شروع یک حلقه دیگر را داشته باشید.

اکنون هر دو حلقه را کشیده و گره پاپیون را تمام کنید.

برای راحت تر کردن این مراحل برای کودکان، این طریق نیز قابل آموزش است.

یک بند را از روی کفش رد کنید، بند دوم را از روی بند اول رد کنید، حلقه اول را درست کنید، آن را در دست نگه دارید و حلقه دوم را درست کنید.

دو حلقه را به طور ضربدری روی هم قرار داده و گره پاپیونی بزنید.

این هم از دو روش گره زدن بند کفش.

سایر