gggg

آموزش قلاب بافی

اسفند ۱۴, ۱۳۹۲ ۳۰۹ 9 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش قلاب بافی آشنا می شوید.

از هر نخی که بخواهید می توانید استفاده کنید.

اولین گره را زده و دم نخ را ۶ اینچ باقی بگذارید.

۶ حلقه زده و اولین گل را گره بزنید. یک، دو، سه و حلقه را تمام کنید.

یک، دو، سه، چهار، پنج، شش را گره بزنید. هفت، هشت، نه، ده، یازده، حالا به زنجیره دوم بروید.

در زنجیره دوم، نخ را از رو رد کنید، همان گره ها را تکرار کنید. دو حلقه نخ را رد کنید و قلاب را فرو کنید.

بانوان