gggg

ساخت تاج گل مخروطی با کاج

اسفند ۱۴, ۱۳۹۲ 2892 36 بدون دیدگاه

توضیحات

وسایل مورد نیاز برای ساخت تاج گل مخروطی با کاج : مقدار زیادی اکلیل، مخروط کاج، چوب لباسی فلزی، چسب تفنگی، زنجیر حلقه ای.

با استفاده از انبر، یک حلقه زنجیره را باز کنید. برای هر مخروط، یک زنجیره ۳ حلقه ای نیاز است.

زنجیره را در یک سوراخ فرو کنید. دور حلقه ها را چسب بزنید.

من فقط یک طرف را فیلم گرفتم ولی شما همه اطراف را چسب زده و بگذارید خشک شود.

من گذاشتم در طول شب خشک شود. حالا آماده آویزان کردن است.

اولین حلقه را از سیم رد کنید. در صورت نیاز آن ها را مرتب کنید.

روی سیم را با روبان قشنگی بپوشانید. کار شما تمام شد.

هنر