gggg

ساخت دستبند منگوله ای

اسفند ۱۴, ۱۳۹۲ 8942 102 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام، امروز می خواهم طرز ساخت دستبند منگوله ای را به شما نشان بدهم.

برای ساخت دستبند منگوله ای شما نیاز به دستبند قدیمی ساده زنجیری دارید که بتوانید منگوله ها را روی آن بچسبانید یا اینکه دستبند را خودتان با استفاده از دانه های مرواریدی بسازید. برای ساخت منگوله احتیاج به نخ ابریشم دارید، در صورت تمایل در رنگ های مختلف.

ابتدا دستبندم را با رد کردن مرواریدها از این نخ درست می کنم.

نخ کردن مرواریدها که تمام شد، حلقه قفل را وصل می کنم.

قلاب را از یک سر رد می کنیم، نخ سر دیگر دستبند را قیچی می کنیم و حلقه را از آن رد می کنیم.

برای اطمینان چند گره اضافه می زنم.

حال نخ های اضافی را قیچی می کنیم.

دستبند مروارید آماده است و اکنون وقت ساختن منگوله هاست.

همانطور که گفتم می توانید از زنجیرهای قدیمی خود به عنوان دستبند استفاده کنید.

دستبندها را کنار می گذاریم و شروع به ساخت اولین منگوله می کنیم.

نخ ابریشمی را برداشته، دو سوزن میخی را درون تخته فرو می کنیم.

این فاصله بین آن ها طول منگوله را تعیین می کند ولی پس از اتمام می توانید آن را تغییر دهید.

نخ ابریشمی را حدود ۱۰ دور، دور میخ ها بپیچید.

پس از ۱۰ دور، باقی نخ را قیچی می کنیم.

میخ ها را بیرون می آوریم و از حلقه بیرون می کشیم.

حلقه را تا می کنیم و اضافی نخ را دور آن می پیچیم.

سپس آن را گره زده و ته حلقه ها را قیچی کنید.

ریشه نخ ها را صاف می کنیم و اولین منگوله شما آماده است.

می توانید با سوزن هر یک رشته از نخ ها را نیز از هم باز کنید تا حجم بیشتری به آن بدهید.

در انتها منگوله شما این شکلی خواهد بود.

همانظور که گفتم اگر زیادی بلند باشد می توانید با قیچی کردن آن را تنظیم کنید.

حال به شما نشان می دهم چطور آن را وارد دستبند کنید.

یک حلقه ریز را از سر منگوله رد می کنم و بعد به راحتی از دستبند، وسط دستبند را انتخاب می کنم و سپس حلقه را محکم می کنم.

می توانید فقط یک منگوله از دستبند آویزان کنید یا در صورت تمایل تعداد بیشتری به کار ببرید.

اکنون بگذارید نشان بدهم دستبند در آخر به چه شکل درمی آید.

این دستبند منگوله دار من است، این دستبندی است که خودم درست کردم و همانطور که گفتم می توانید از زنجیرهای قدیمی خود استفاده کنید و با منگوله آن را تزئین کنید.

ممنون که تماشا کردید.

هنر