gggg

ساخت کاردستی گل

اسفند ۱۴, ۱۳۹۲ ۶۵۳ 9 بدون دیدگاه

توضیحات

شما در این فیلم آموزشی با ساخت کاردستی گل آشنا می شوید همچنین می توانید با  استفاده از کاغذهای رنگی گل های بسیار زیبا درست کنید.

به تعداد دلخواه دایره بکشید.

از چسب دوطرفه استفاده کنید.

 

هنر