gggg

ساخت جعبه قلبی شکل

دی ۴, ۱۳۹۴ 3524 34 بدون دیدگاه

توضیحات

ساخت جعبه قلبی شکل.

شما به دو ورقه کاغذ مربعی (من از مربع های ۲۱×۲۱ نازک استفاده می کنم)، خطکش و مداد احتیاج دارید.

اندازه های مورد نیاز برای ساخت این دو جعبه کوچک را در توضیحات ویدئو اضافه می کنم.

روی کاغذ را رو به بالا گذاشته و با خطکش ۵/۳ سانتیمتر از چپ و راست علامت بزنید.

اگر کاغذ شما ۱۵×۱۵ است می توانید ۵/۲ سانتیمتر داخل بروید یا اگر ۳۰×۳۰ است، ۵/۴ سانتیمتر.

دوباره تکرار کنید.

ساخت “در” هم مانند جعبه شروع می شود. ۵/۳ سانتیمتر از چپ و راست علامت بزنید.

هنر