gggg

کمک های اولیه هنگام خفگی کودک

دی ۶, ۱۳۹۴ 6487 83 بدون دیدگاه

توضیحات

برای یادگیری کمک های اولیه هنگام خفگی کودک باید ابتدا به این نکته توجه داشته باشید:

کودکی که دچار خفگی شده قادر به گریه یا تنفس نیست.

پس کاری که باید بکنیم نگاه کردن درون دهان کودک است تا اگر جسمی درون گلو گیر کرده بیرون بیاوریم.

اما با دست این کار را نکنید چون ممکن است آن را به پایین هل دهید.

اگر جسم را مشاهده کردید:

کودک را روی پای خود نشانده و به جلو خم کنید، صورت و سر او را نگه داشته و با پایین کف دست خود پشت او بزنید.

کودک را به پشت روی پای خود خوابانده.

سپس با دو انگشت قفسه سینه او، خط موازی با پایین زیربغل را فشار دهید.

بعد از این کارها اگر مشکل برطرف نشد، این مراحل را ۳ بار تکرار کنید و در این مدت با آمبولانس تماس بگیرید.

اگر کودک بیهوش شد تنفس دهان به دهان به او بدهید.

بانوان