بهداشت دهان و دندان

دی ۸, ۱۳۹۴ 1764 22 بدون دیدگاه

توضیحات

میخواهیم راجع به بهداشت دهان و دندان و پوسیدگی دندان صحبت کنیم.

پوسیدگی در اصل یک کاهش از سطح دندان میباشد.

پوسیدگی شامل باکتریهایی که روی دندان قرار میگیرند و در نتیجه در سطح دندان ایجاد پوسیدگی میکنند.

وقتی که خیلی سریع به درمان پوسیدگی سطحی بپردازیم درد آور نمیباشد.

ولی اگر این پوسیدگی عمیق شود به عصب خواهد رسید و دردناک میشود.

راه درمان پوسیدگی به این صورت میباشد که پوسیدگی را برداشته و مطمئن میشویم که تمام سطوح پوسیده را از روی دندان برداشته ایم و دیگر در آن حفره باکتری ای نمیباشد و باعث پوسیدگی نمیشود.

و سپس حفره را پر میکنیم.

وقتی در دهان دنبال پوسیدگی میگردیم قاعدتا دنیال نقاط سیاه باید باشیم.

پس اولین قدم برای پر کردن دندان ، اول مریض را خیلی رلاکس و راحت میسازیم.

سپس پوسیدگی را از روی دندان بر داشته و با ماده پر کردنی حفره را پر میکنیم .

و سپس آنرا صاف کرده و ماده پر کردنی را روی دندان فیکس میکنیم و سفتش میکنیم.

سپس آنرا میزان کرده که بیمار بلندیی در ناحیه پر شده حس نکند و خیلی راحت دندانها روی هم جفت شوند .

پزشکی