gggg

ساخت اجاق گاز کوچک

دی ۲۰, ۱۳۹۴ 5498 79 بدون دیدگاه

توضیحات

امروز به شما ساخت اجاق گاز کوچک را نشان می دهم.

نشان میدهم که با قوطی های نوشیدنی چه چیزهایی درست کنید.

این یک قوطی آلومینیومی هست که از هرجایی می توانید تهیه کنید.

قوطی را از وسط نصف می کنم، سپس سر آن را می برم، به این شکل.

سپس از این طرف آن را می برم و برای الکل سوراخ ایجاد می کنم.

با یک ماژیک و با استفاده از این تکه قوطی این را اندازه می زنم.

در آخر این قسمت را می بریم.

دو قوطی به این شکل داریم، این قطعه را داخل این می گذارم و یک تخته چندلا روی آن می گذارم و فشار می دهم تا صاف شود.

با چکش روی آن می کوبم.

می بینید که به تو می رود.

حال در اینجا سوراخ ایجاد می کنیم.

حتی این قسمت کوچک را هم می توانیم ببریم.

اکنون در این قسمت کمی برجسته باید سوراخ ایجاد کنیم.

من از این سوزن استفاده می کنم.

می بینید که دور تا دور قوطی را سوراخ کردم.

سپس کمی الکل درون آن می ریزیم و روشن می کنیم.

کمی صبر می کنیم تا داخل شود و پس از آتش گرفتن الکل، از این نقاط شعله بیرون می آید.

بعد از کمی مدت آب جوش می آید.

هنر