ساخت مکعب بازی با کبریت

دی ۲۴, ۱۳۹۴ 3880 40 بدون دیدگاه

توضیحات

برای ساخت مکعب بازی با کبریت کار به تعداد زیادی کبریت نیاز دارید.

من حدودا ۲۹۴ کبریت استفاده کردم.

۴ کبریت بردارید، انتهای کبریت ها را تناوبی و با قرار دادن دو کبریت در هر طرف، شکل + بسازید.

همانطور که در تصویر می بینید یک کش لاستیکی را دور آن ها ببندید.

کش آن ها را محکم نگه می دارد.

یک کبریت وسط ۴ کبریت بسته شده بگذارید.

کبریت های بیشتری با قرار دادن آن ها زیر کش لاستیکی به صورت تناوبی می تواند اضافه شود.

کبریت ها بیشتری را به همان شکل زیر کش بگذارید.

ممن است در ابتدا به نظر شل و ضعیف به نظر بیاید ولی همینطور که پیش می روید کش سفت تر و سفت تر می شود.

اگر به نظر بیاید که کبریت ها ممکن است از هم جدا شوند، می توانید کش لاستیکی بیشتری ببندید.

به یک مرحله مشخصی که برسید، این کار فقط تکرار می طلبد.

کبریت های شکسته یا خم شده را دور بیاندازید.

زمانی که دیگر نتوانید کبریتی در مکعب جا دهید، کار به پایان رسیده است.

درآوردن یا درنیاوردن کش لاستیکی بستگی به دلخواه شما دارد.

هنر