gggg

کمک های اولیه هنگام آنافیلاکسی

دی ۲۶, ۱۳۹۴ 2935 51 بدون دیدگاه

توضیحات

در این ویدئو کمک های اولیه هنگام آنافیلاکسی یا همان آلرژی به نیش زنبور را آموزش می دهیم.

دنبال نشانه هایی مثل نقاط تحریک با رنگ نامعلوم و تورم باشید.

تنفس کودک با سختی مواجه می شود.

هرکدام از نشانه ها که نمایان شد به اورژانس زنگ بزنید.

کودک را آرام کنید و به او اطمینان بدهید که حالش خوب می شود.

به یاد داشته باشید که با دیدن هر یک از نشانه ها با اورژانس تماس بگیرید.

 

پزشکی