gggg

نحوه استفاده از حامل نوزاد

دی ۲۷, ۱۳۹۴ 2061 59 بدون دیدگاه

توضیحات

در این ویدئوی آموزش نحوه استفاده از حامل نوزاد و طرز قرار دادن نوزاد در حامل ۴ جهت ergobaby را در حالت ایستاده و در جلو به شما نشان می دهیم.

شما از تولد نوزاد تا ۴ ماهگی او نیاز به استفاده از این وسیله دارید.

این وسیله کمربند قابل تنظیم جدیدی دارد که در هر حالتی قابل استفاده است.

آن را دور کمر بسته و حتما نصف بخش چسبدار را بپوشانید.

کمربند ایمنی را ببندید.

بخش صندلی کودک تنظیم شده است، از دکمه مشکی برای تنظیم مجدد آن استفاده کنید.

با دکمه های روی بند، آن ها را تنظیم کنید.

حالا وقت قرار دادن نوزاد در صندلی است.

تشک کودک را جای مطمئنی قرار دهید، باسن نوزاد را روی بالش قابل تنظیم بگذارید.

کمربند تشک را ببندید، به دست های آزاد او توجه کنید.

به آرامی نوزاد را بلند کنید، شکم او را روی شکم خود قرار دهید و مطمئن شوید پاهای او در حالت قورباغه ای قرار دارد.

دست خود را پشت نوزاد نگه دارید و پشت حامل را بالا بیاورید و اطمینان حاصل کنید نوزاد به خوبی در آن قرار گرفته.

بند ها را به نوبت روی شانه های خود انداخته و قفل پشت آن را ببندید.

هر دو بند را تا جایی که احساس راحتی کنید محکم کنید.

طول هر دو بند را یکسان نگه دارید.

تشک نوزاد را در پشت سر و بازوهای او تا کنید.

در صورت نیاز قسمت محافظ سر را نیز ببندید.

از تنظیم صندلی، حالت قورباغه ای پاها، راه تنفس نوزاد و تنظیم بندها در کتف مطمئن شوید.

برای بیرون آوردن نوزاد، محافظ سر را نگه داشته و بندها را باز کنید، سپس قفل پشت کتف را باز کنید.

درحالی که هنوز محافظ سر را نگه داشته اید، بندها را از دست خود آزاد کنید، نوزاد خود را توی تشک نگه داشته، حامل خود به پایین می افتد.

نوزاد را جای مطمئنی قرار دهید و تشک را باز کنید.

این هم نحوه استفاده از حامل نوزاد.

بانوان