gggg

نحوه شیرجه رفتن در والیبال

دی ۲۹, ۱۳۹۴ 7611 75 بدون دیدگاه

توضیحات

امروز می خواهم درباره نحوه شیرجه رفتن در والیبال صحبت کنم.

برای بازیکن دفاعی مهم است که پایین و آماده پاس دادن باشد.

ایستاده روی نوک پا و آماده حرکت.

وقتی بازیکن ببیند که توپی که به سمتش می آید آنقدر دور است که با ساعد نمی تواند آن را مهار کند تصمیم به شیرجه می گیرد.

مدافع قدم بلندی با پای راست برمی دارد، بدن را پایین نگه می دارد.

از ارتفاع بالا نباید شیرجه زد چون به لگن آسیب می زند.

پس نزدیک به زمین می مانیم، منتظر توپ، چون توپ دارد پایین می آید.

قدم بزرگ با پای راست، مدافع برای توپ شیرجه می زند.

زانوی راست را به بیرون می دهد تا آن را به زمین نکوبد، شیرجه می زند، خود را می کشد و روی زمین می ماند.

پس شیرجه برای توپ به این شکل خواهد بود.

نحوه دیگری برای شیرجه هست که به آن شیرجه پنکیکی می گوییم.

در این روش بازیکن دست خود را بیرون نگه می دارد.

به جای نگه داشتن خود با دو دست و شیرجه، یک دست را آزاد نگه می دارد تا توپ را برگرداند.

حائز اهمیت است که مدافع دستش را روی زمین صاف بگذارد تا توپ به دست بخورد و برگردد.

باز هم مدافع با پای راست قدم بلندی برمی دارد و زانو را بیرون می برد.

با پای چپ خود را می کشد، روی زمین می خوابد و با دست راست توپ را بازمی گرداند، حرکت پنکیکی.

 

ورزشی