gggg

ورزش در آب با دمبل فومی

دی ۲۹, ۱۳۹۴ 8541 93 بدون دیدگاه

توضیحات

در این ویدئو شما با ورزش در آب با دمبل فومی آشنا می شوید.

این یک تمرین ایروبیک در کم عمق است متشکل از ۷ ترکیب گسترشی و ۷ تمرین سنگین.

وقتی همه ترکیب ها را کنار هم بگذارم، حرکت نهایی به این شکل خواهد بود.

دو جک رو به جلو با سینه باز، دو جک به جلو به صورت اریب، دو جک به عقب با دست شنا رو به پشت، دو جک به عقب به صورت اریب، جک نصفه، آرام، آرام، تند، تند.

دست به مچ پا ۳، ۲، ۱ به عقب خم شوید، دوباره، ۳، ۲، ۱ خم شوید.

۲ حرکت جک به جلو با سینه باز. ۲ حرکت جک به جلو به صورت اریب.

۲ حرکت جک به عقب با سینه باز. ۲ حرکت جک به عقب به صورت اریب.

جک نصفه، ۲ بار حرکت ۳ دست به مچ پا و خم شوید. ۲ حرکت پرش غورباقه به تو.

از ابتدا، به این شکل خواهد بود.

۳، ۲، ۱ و به جلو حرکت کنید. ۳، ۲، ۱ و لگد، به عقب برگردید.

لگد کوتاه، ۴، ۳، ۲، ۱ از بغل ادامه دهید، ۴، ۳، ۲، ۱٫ این کار جالبی است ولی من همیشه باید همه چیز را پیچیده کنم برای همین یک کار دیگر هم می کنیم، یک گزینه در تکرار لگد چهارم ارائه می دهم. راه بروید و لگد چهارم را تکرار کنید.

۴ حرکت لگدهای پیاپی. لگد یک پا را ۴ بار تکرار کنید.

مربی ها همیشه در پی ایده های جدید برای انجام دادن با دمبل فومی و لوله هستند.

این تمرین به طور قطع خلاقانه تر است، برای همه مناسب نیست و حتما نیاز به تمرین و مهارت مربی دارد.

این حالت را از بغل نشان می دهم تا بدنم را ببینید.

ابتدا باید این ها را پایین نگه داریم، این قسمت سختی است.

دمبل ها باید زیر شانه های شما باشند، ناف شما باید به سمت ستون فقرات کشیده شود، کمرتان نباید خم شود، باسن شما نباید به طرف بیرون باشد.

جلو، عقب، با دست پارو می زنیم. ۳، ۲، ۱ سینه را باز می کنیم.

این را ۴ بار تکرار می کنیم.

حالا می خواهم این دو را کنار هم قرار دهم، پرس سینه، بالا، پایین.

حالا مفصل ران را باز می کنم. ۴، ۳، ۲، ۱٫ پای بالایی را بالا می کشم، بالا، پایین.

بعضی اوقات می توان به آن ها چالش بزرگی داد، پای بالایی را بالا بکشید، پای پایینی را بالا بکشید، سپس هردو را پایین بیاورید.

این واقعا سخت است.

ورزشی