gggg

سرویس شناور در والیبال

دی ۳۰, ۱۳۹۴ 5796 103 بدون دیدگاه

توضیحات

این ویدئو به شما سرویس شناور در والیبال را آموزش می دهد.

هنگام زدن سرویس، پای چپ را جلو بگذارید.

به بغل می ایستم که بتوانید ببینید.

نباید لق بایستید، جای پایتان باید محکم و عریض باشد و رو به زمین.

توپ در کف دست چپ شما قرار می گیرد.

دست صاف است، آن را خم نکنید، باید دید خوبی از زمین و جایی که می خواهید سرویس را بخوابانید داشته باشید.

توپ را کمی به هوا پرت می کنید، دست راستم را روی توپ می گذارم.

توپ را پرت می کنم، دست راستم پایین برمی گردد و سپس با پای چپ شروع می کنم.

پای راست سر جای خود می ماند، ممکن است کمی کشیده شود ولی قدم را فقط با پای چپ برمی دارید.

با دست صاف، پشت توپ را با کف دست لمس می کنید، توپ را پرت می کنید.

دست را به عقب برمی گردانید و سپس با پای چپ جلو رفته و ضربه می زنید.

دست را صاف نگه دارید.

قسمت بالای شکم و سر با توپ حرکت می کنند.

عقب می روید، و ضربه می زنید.

به این شکل.

 

ورزشی