gggg

آرامش ذهنی

بهمن ۴, ۱۳۹۴ 2321 61 بدون دیدگاه

توضیحات

آرامش ذهنی چیست و چگونه باید ایجاد شود؟

پس بیایید دریابیم ذهن در دور باطل یعنی چه؟

یکی از معروف ترین مثال هایی که همه با آن آشنا هستیم نگرانی است.

دکتر به شما می گوید نیاز به جراحی دارید، شما اتوماتیک وار شروع به نگران شدن می کنید.

از آنجا که نگرانی اشتها و خواب را از شما می گیرد، برای شما ضرر دارد.

اما نمی توانید دست از نگرانی بردارید، پس در نتیجه از نگرانی خود نگران می شوید.

مدتی بعد این مساله را مضحک یافته و از دست خود عصبانی می شوید، سپس از اینکه نگران نگرانی خود هستید نیز، نگران می شوید.

به این وضعیت دور باطل می گویند.

خب حالا آیا می توانید ذهن خود را آرام کنید؟

این کار سخت است چون ذهن شما مانند میمون مرتب بالا و پایین پریده و شلوغ می کند، اکثریت مردم زندگی خود را صرف مشغول نگه داشتن ذهن خود می کنند و از سکوت به شدت رنج می برند.

وقتی دو نفره هستید و همه جا ساکت است، این نگرانی از کمبود چیزی برای حواس پرتی، سر باز می کند.

می گویید با خودم تنها هستم، می خواهم از خودم دور شوم.

همیشه دنبال همین بودم، به همین خاطر است که به سینما و تفریح با دیگران می روم.

می خواهید از خودتان دور شوید، چرا؟

مگر چه نکته بدی دارد؟

چه چیز را می خواهید فراموش کنید؟

به این دلیل است که به افکار اعتیاد دارید.

مرتب فکر و فکر و فکر و فکر… عادت شده.

پس ترک این افکار سخت است، اگر می خواهید سر عقل بیایید باید توقف کنید.

اگر همیشه در حال حرف زدن باشم، حرف دیگران را نمی شنوم، و در شرایطی قرار می گیرم که هیچ حرفی برای زدن وجود ندارد به جز حرف های خودم.

در مورد افکار هم همینطور است، اگر همیشه در حال فکر کردن باشم، دیگر چیزی برای فکر کردن به آن ندارم به جز خود افکار.

پس مواقعی هست که شما باید دست از فکر کردن بردارید، اما چگونه باید این کار را انجام داد؟

قانون اول این است که تلاش نکنید.

چون اگر تلاش کنید مانند کسی خواهید بود که می خواهد با وردنه آب منجمد را مایع کند.

مثل یک استخر در حال تصفیه، بهتر است که آن را به حال خود رها کنید.

باید یاد بگیرید که چطور ذهن خود را تنها بگذارید، به خودی خود آرام خواهد شد.

 اینگونه آرامش ذهنی را ایجاد کنید.

پزشکی