gggg

آپاندیست

بهمن ۴, ۱۳۹۴ 2776 50 بدون دیدگاه

توضیحات

زباله وارد روده بزرگ می شود، آپاندیست. انسداد باعث عفونت شده، نتیجه آن درد و تب است، زائده آپاندیست.

  • کار آپاندیست ناشناخته است.
  • یک فرد می تواند بدون آپاندیس زندگی سالم و عادی داشته باشد.

 

پزشکی