gggg

انواع گلوکوم

بهمن ۴, ۱۳۹۴ 3746 58 بدون دیدگاه

توضیحات

این ویدئو به شما انواع گلوکوم را آموزش می دهد.

 گلوکوم یا کوری تدریجی یک گروه از بیماری هایی است که عصب چشم را تخریب کرده و در نهایت منجر به کوری می شود.

در اغلب مواقع این آسیب به دلیل فشار وارده به چشم ایجاد به وجود می آید.

چشم مایعی به اسم زلالیه تولید می کند که از جسم مژگانی به اتاق خلفی، مکانی بین عنبیه و لنز می رود.

سپس از وسط مردمک به اتاق قدامی که بین عنبیه و قرنیه است می رود.

در اینجا از طریق ساختار اسفنج مانندی در زیر عنبیه که شبکه توری نام دارد از چشم خارج می شود.

در چشم سالم مقدار ترشح از زه کشی بیشتر است.

افرادی که مبتلا به این بیماری هستند، کانال زهکشی تقریبا یا کاملا بسته ای دارند.

مایع اتاق ها را پر کرده و این باعث فشار بیشتری روی چشم می شود.

فشار لنز را به عقب رانده و آن را روی بدنه زجاجیه هل می دهد.

این کار رگ های خونی و فیبرهای عصبی پشت چشم را تخریب می کند، این فیبرهای عصبی صدمه دیده دید را ضعیف کرده و اگر به موقع درمان نشود، منجر به کوری می شود.

گلوکوم دو دسته اصلی دارد، زاویه باز و بستار زاویه.

گلوکوم زاویه باز یا گلوکوم مزمن، به دلیل مسدود شدن بخشی از کانال زهکشی به وجود می آید.

زاویه بین عنبیه و قرنیه باز است، یعنی که راه ورود آب باز است.

اما جریان زلالیه کند است.

در طولانی مدت، فشار روی چشم بیشتر می شود، کم کم نشانه ها معلوم می شوند.

ابتدا ضعف بینایی، ولی تا زمانی که مرکز بینایی صدمه نبیند، ممکن است فرد متوجه نشود.

پیشرفت این بیماری با دارو متوقف می شود. اما آن بخش از دست رفته بینایی باز نخواهد گشت.

به این دلیل بسیار مهم است که با معاینه مداوم چشم، نشانه های گلوکوم را به زودی تشخیص دهید.

گلوکوم بستار زاویه ای به علت انسداد ناگهانی و کامل زهکش زلالیه به وجود می آید.

فشار داخلی چشم به سرعت افزایش یافته و ناگهان موجب نابینایی می شود.

خصوصیات چشم مانند زاویه زهکش باریک، عنبیه باریک و چکه ای، اتاق قدامی کم عمق، کمک زیادی به ایجاد این بیماری می کنند.

به طور معمول این اتفاق زمانی می افتد که مردمک متسع شده و لنز به پشت عنبیه می چسبد.

این اتفاق از جریان زلالیه در مردمک و اتاق قدامی جلوگیری کرده.

مایع زیادی در اتاق خلفی به عنبیه فشار می آورد و آن را به بیرون هل می دهد، در نهایت کانال زهکش را کاملا مسدود می کند.

گلوکوم بستار زاویه ای یک شرایط اضطراری است و باید به سرعت تحت مراقبت قرار گیرد.

پزشکی