gggg

چگونگی گسترش بیماری های عفونی

بهمن ۵, ۱۳۹۴ 2106 37 بدون دیدگاه

توضیحات

در این ویدئو شما با  چگونگی گسترش بیماری های عفونی آشنا می شوید.

سلول های آبی : سالم

سلول های زرد : مُسری (غیربیمار)

سلول های قرمز : بیمار

 

پزشکی