gggg

ساخت دستبند با کش لاستیکی

بهمن ۸, ۱۳۹۴ 9951 61 بدون دیدگاه

توضیحات

بیایید با ساخت دستبند با کش لاستیکی آشنا شویم .
برای این کار به تعدادی کش لاستیکی نیاز دارید.

کش را از حلقه فلزی زنجیره ای رد کنید، انگشت اشاره خود را توی کش ببرید، سپس کش دوم را رد کنید.
کش زیری را از روی انگشت رد کنید، باز هم یک کش دیگر دور انگشتان خود بیاندازید و کش زیری را از روی آن رد کنید.

وقتی اندازه دلخواه دستبند شما به نصف رسید، یک حلقه پلاستیکی توی کش انداخته، الان وقت درست کردن نصفه دیگر دستبند از طرف دیگر زنجیره فلزی است.
همان کار را تکرار کنید تا دستبند به طول دلخواه برسد.

در پروژه بعدی می خواهیم دستبند بافته لاستیکی درست کنیم اما اول باید دو مداد را دو طرف یک پاک کن گذاشته و همه را با چسب به هم وصل کنیم.

با این روش دستبندهای زیادی می توانید درست کنید.
برای دستبند بافته به کش لاستیکی و مهره های پلاستیکی نیاز دارید.

تعدادی کش را از توی مهره ها رد کنید.
اولین کش خالی خود را برداشته و دور مدادها بیاندازید و بپیچانید تا علامت ۸ به دست بیاورید.
یک کش که از مهره رد شده را دور مدادها انداخته و کش زیری را از روی آن رد کنید.

این مراحل را یکی در میان با کش های خالی و کش های مهره دار تکرار کنید.
ترکیب رنگ ها بین کش و مهره ها به عهده خودتان است.

وقتی دستبند به طول دلخواه شما رسید حلقه آخر را با یک حلقه پلاستیکی تمام کنید.
اگر مهره ندارید می توانید کل این دستبند را با کش درست کنید..
به جای مهره یک کش را دور کش دیگر گره بزنید.

برای این کار می توانید از سنجاق سر نیز کمک بگیرید، وقتی پیچیدن یک کش دور کش دیگر تمام شد، مراحل بافت کش ها به یکدیگر را مثل قبل تکرار کنید.

حالا از این نوع دستبندهای زنجیری دورنگ درست می کنیم.
می توانید با دست یا با کمک مداد و پاک کن این کار را بکنید.
کش آبی را دور مداد انداخته و به این شکل بچرخانید، یک کش صورتی روی آن انداخته و بچرخانید.
یک کش آبی دیگر انداخته و کش صورتی را زیر کش آبی اولیه برده و کش آبی اولیه را تا نوک مداد بکشید.

یک کش صورتی انداخته و این کار را تکرار کنید تا یک دستبند با کش های یکی در میان آبی و صورتی داشته باشید.
مراحل کار را یک بار دیگر به طور آهسته نگاه می کنیم.
همینطور کش ها را کوک ماهی وار می زنید تا به طول دلخواه برسید.

الان می خواهیم این دستبند جالب را درست کنیم.
تعدادی کش لاستیکی، گیره کاغذ و قفل پلاستیکی نیاز دارید.
گیره کاغذ را باز کنید و یک طرف آن را تنگ کنید.
یک کش دور مدادها بیاندازید، دو کش دیگر اضافه کنید و کش اولی را روی این دو آورده و کوک ماهی بزنید.

بعد از چندین کش، با گیره کاغذ اولین کش را بالا بکشید.
به کوک های بعدی ادامه دهید تا به اندازه دلخواه برسید.
در آخرین دور فقط باید یک کش دور مداد باقی مانده باشد.
با قفل پلاستیکی دو سر کش را به هم وصل کرده و دستبند شما آماده است.

آخرین دستبند ما این مدل طنابی جالب است.
تعدادی کش نیاز دارید و چهار مداد که دور یک لاک ناخن وصل شده اند.
کش را دور دو مداد انداخته و به این صورت که می بینید دور دو مداد دیگر بپیچانید تا یک مربع این شکلی به دست آورید.

کش دوم را انداخته و سپس کش اولی را روی آن بیاورید.
به اضافه و گره زدن کش ها ادامه دهید تا اندازه دلخواه دستبند را به دست آورید.
برای اتمام دستبند کش توی هر دو مداد ضربدری را روی هم انداخته و با قفل پلاستیکی آن را ببندید.

هنر