gggg

آموزش ساخت مار رباتیک

بهمن ۱۱, ۱۳۹۴ 4430 101 بدون دیدگاه

توضیحات

می خواهیم آموزش ساخت مار رباتیک را داشته باشیم.

می خواهیم یک مار رباتیک درست کنیم که به این شکل مثل مار واقعی روی زمین تکان می خورد.

طرح خود را روی یک تکه پلاستیک کشیده و قیچی کنید، این طرح شماتیک و اندازه ها است.

این دو نقطه را باید بریده و سنباده بکشید.

در بالا و پایین یک سوراخ ایجاد کنید، من ۷ تکه از این طرح درست کردم.

یک سنجاق برداشته و از وسط این رد کنید، میان طرح را چسب زده و این دو را بچسبانید.

این کار را روی همه قطعه ها انجام دهید.

حالا همه این تکه ها را با سنجاق و از طریق سوراخ های ایجاد شده به هم وصل کنید.

بعد از گذاشتن سنجاق چسب زده و روی آن یک تکه پلاستیک بگذارید که درنیاید.

آخرین قطعه قسمت دم است پس باید به این شکل آن را ببرید.

دو موتور DC برداشته، دو تکه پلاستیک به اندازه های ۱۰×۲۵ میلیمتر و ۸×۲۰ میلیمتر ببرید، تکه کوچک تر را تکرار کنید، یک مثلث درست کنید.

دو موتور را روی اضلاع مثلث بچسبانید، خود این قطعه باید روی یک تکه پلاستیک دیگر سوار شود.

قبل از این کار، دو تکه پلاستیک ۵/۲ سانتیمتری بریده و زیر موتورها وصل کنید.

سر و ته پلاستیک را دو سوراخ کرده و موتور را سوار کنید.

حالا نیاز به یک تکه پلاستیک بلند دارید که این تکه را روی آن بچسبانید و یک سر آن را بیضی شکل کنید.

این یک میکروسوئیچ کوچک است، این هم شکل شماتیک آن است.

موتور را سر مار نصب کنید و کلید آن را روشن کنید.

می بینید که مثل یک مار واقعی حرکت می کند.

هنر