gggg

تزیین دستمال کاغذی به شکل پرنده

بهمن ۱۹, ۱۳۹۴ 3458 47 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام، امروز می خواهیم تزیین دستمال کاغذی به شکل پرنده را به شما آموزش دهم.

نوک دستمال را رو به خود بگذارید، طرف بسته آن این سمت باشد و طرفی که باز می شود این سمت.
مربع را از وسط نصف کنید و دو گوشه روبرو را روی هم قرار دهید، یک مثلث به این شکل.

دستمال را برگردانید.
طرف راست را از وسط تا بزنید، سمت چپ را هم همینطور.

دستمال را پشت و رو کنید، این دو گوشه آویزان رو به خودتان باشد، سپس آن ها را به بالا تا کنید.
حالا کل دستمال را از وسط نصف کنید تا به این شکل دربیاید.

دستمال را از زیر گرفته و هر تای زده شده را به نوبت بیرون بکشید.
هر مدلی که می خواهید به آن ها بدهید.
از بغل خیلی جالب است، شبیه استگوزاروس می شود.

حالا آماده تزئین بشقاب روی میز است.

هنر